Mladí lékaři: Desatero námětů k řešení personální krize

Ilustrační foto; podpis, pero

Desatero námětů k řešení personální krize a klesající kvality vzdělávání lékařů.

Vyzýváme Vládu ČR, aby se zabývala komplexní reformou vzdělávání mladých lékařů. Bez kvalitního a hlavně funkčního systému specializační přípravy nelze vyřešit dlouhodobou personální krizi projevující se především v lůžkových zařízeních a dosáhnout tak kvalitní a dostupné zdravotní péče v ČR.

Kvalitní a funkční systém vzdělávání lékařů by podle našeho přesvědčení měl být postaven na následujících principech:

1) Vzdělávání lékařů se musí v nemocnicích stát jasnou prioritou a nesmí být podřízeno pouze provozním požadavkům.

2) Financování specializační přípravy musí být zajištěno ze státního rozpočtu a nemůže ležet pouze na bedrech nemocnic či samotných lékařů v přípravě.

3) Povinné stáže musí být podstatně efektivnější. Musí vést k získání co nejvíce praktických zkušeností v co nejkratším čase.

4) Akreditovaná zařízení by měla dát lékařům už při nástupu jasný harmonogram specializační přípravy a k plnění povinností musí docházet průběžně, nikoliv až těsně před atestační zkouškou. Lékaři by měli mít chráněný prostor na samostudium před každou zkouškou.

5) Povinně vyžadované výkony musí být vybírány velmi obezřetně a v realizovatelných počtech.

6) Důraz musí být kladen především na praktický nácvik dovedností a zkušenost s konkrétními výkony, v kterých lékaře zaučují svědomití a jasně určení školitelé.

7) Bezpečná péče pro pacienty musí být vždy prioritou – neatestovaní lékaři musí pracovat vždy pod dohledem či dozorem atestovaných lékařů a musí mít možnost okamžitých konzultací.

8) Kompetence lékařů v přípravě musí být jasně definovány s ohledem na jejich postup v procesu vzdělávání.

9) Kvalita povinných stáží i kurzů by měla být pravidelně sledována.

10) Kontrola kvality vzdělávání a využití finančních prostředků musí být velmi důsledná, musí být zavedeny měřitelné indikátory kvality. Bez kontroly nelze lepších výsledků v přípravě dosáhnout.

Za předsednictvo spolku Mladí lékaři, MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!