Mobilní zdraví posílí postavení pacientů

Milan Cabrnoch.

Ve středu 25. září 2013 proběhlo v Evropském parlamentu pracovní setkání věnované jedné z oblastí elektronického zdravotnictví, a to mHealth. Nechci se pouštět do překladů do češtiny, pojem mobilní zdraví zatím u nás není používán. Tak, jako eHealth je využívání informačních a komunikačních technologií, nástrojů a služeb při péči o zdraví, můžeme říci, že mHealth je využívání mobilních technologií, především telefonů a tabletů, v péči o zdraví.

Mobilní telefony se staly během posledních několika let nedílnou součástí našeho života, bez nadsázky můžeme předpokládat, že většina občanů mobil vlastní a používá. Stále narůstá počet tzv. chytrých telefonů, které umožňují díky stovkám aplikací velice široké využití.

Využívání mobilních technologií umožní pacientům lepší přístup k informacím o zdraví a péči o ně, o nemocech, jejich projevech, možnostech předcházení nemocem i jejich léčení. Díky přístupu k informacím se mohou lidé aktivněji podílet na péči o vlastní zdraví, ale třeba i lépe kontrolovat využívání prostředků svého zdravotního pojištění.

Během jednání, kterému jsem předsedal, vystoupil pan Joan Cornet z Barcelony, ředitel mHealth Competence Center, a pan Paul Buchanan z Velké Británie. Zatímco Joan Cornet popsal možnosti, které využívání mobilních technologií ve zdraví nabízí, Paul Buchanan jako aktivní diabetik ukázal, jak konkrétně mohou chronicky nemocní lidé mobily využívat a současně ukázal, co tomu v praxi nejvíce brání.
Mobily umožňují především chronicky nemocným pacientům zlepšit kvalitu života. Dovolují sledovat celou řadu tělesných funkcí, sdílet informace pacienta s jeho ošetřujícím lékařem. Zvláštní význam mají mobilní technologie pro seniory, kterým poskytují větší bezpečí, možnost spojit se kdykoli s tísňovou linkou, v případě pacientů s demencí i nemocného lokalizovat – pochopitelně při dodržování všech pravidel ochrany soukromí.

Významnou úlohu mohou mobilní technologie, nejen telefony ale i tablety, sehrát již dnes v naší zemi. Lidé mohou na tabletech ve svých elektronických zdravotních záznamech najít klíčové informace o své nemoci i léčbě, výsledky vyšetření, ale i přehled o vykázané zdravotní péči. Najdou své využití po zavedení elektronických předpisů na léky i elektronických neschopenek.

Část diskuse jsme v Bruselu věnovali tomu, jak využívání mobilních technologií pro zdraví podpořit. Je úkolem vlád i nevládních organizací lépe vysvětlit lidem, pacientům, v čem jim bude mHealth prospěšné, a najít dost odvahy a správnou cestu k překonání odporu zdravotníků ke sdílení informací s jejich pacienty.

MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu

Ohodnoťte tento článek!