Na zdravotnictví bychom neměli nazírat optikou ideologie

pero, podpis, smlouva

Domnívám, že jako lékař s dlouholetou praxi mohu srovnávat dnešní a komunistické zdravotnictví lépe a pravdivěji.


Autor reaguje na článek Jana Zieglera – Komunistické zdravotnictví – bída, svrab a popravy důchodců ZDE


Koncem 60 a počátkem 7O let byla na světě vedoucí pracovní skupina ve věci hemodialysy „ North West Kidney Center, Seatle, Washington, USA“.Tehdy bylo na celém světě pouhých 8 milionů osob- pacientů, účastných v chronických hemodialysačních programechDnes jsou to řádově stovky milionůZ toho je patrno, a tak tomu též bylo i v USA, že ne všichni, kteří hemodialysu potřebovali, ji také „ dostali“.

Příkladmo uvádím kriteria pro NEZAŘAZENÍ NA ČEKACÍ LISTINU ( waiting list) z výše uvedeného vedoucího pracoviště v Seatlu:

– Diabetes mellitus

– Lupus erythematodes

– Věk na 45 let věku

– Současně existující jiné závažné onemocnění

Teprve, pokud nemocný neměl žádné z těchto vyřazovacích kriterií, byl zařazen na čekací seznam ( waiting list). O tom, zda ale bude vůbec do dialysy zařazen, rozhodovalo zda bude vybrán formou „ anonymního panelu“ Komise odborníků vybrala z kandidátů, jejichž totožnost neznala, kdo bude „ napojen“ a kdo nikoliv.kdo bude tedy odsunut na čekacím seznamu na vzdálenější posici.

Tak prosím pěkně, z řečeného vyplývá, že:

1) „komunisti“ docílili, že v roce 1971, kdy na celém světě bylo pouhých 8 milionů osob v chronickém intermitentním hemodialysačním programu, jsme měli haemodialysu i v Č. Budějovicích

2)„ komunisti“ se striktně drželi indikačních a vylučovacích kriterií jak vypracována na vedoucím světovém pracovišti v Seatlu v USA

Cokoliv bych dodal by jen rozmělnilo skutečnosti.Doufám, že se nad tím zamyslíte, než zase něco o zdravotnictví otisknete Já jsem promoval v roce 1971, do Českých Budějovic jsem nastoupil v roce 1973 a na Hemodialyse jsem nikdy nepracoval.

Nebiji se tedy primárně ve valstní věci. Působil jsem na jiném interním oddělení, nežli bylo tehdejší 2. Interní oddělení, přednosta p. doc. Bohumil Flajšhans, vedoucí hemodialysačníhos střediska MUDr Zdena Tesařová, jedním z pracovníků tohoto střediska byl i dnešní p. primář nástupnického oddělení a následník pana doc. Flajšhanse, MUDr Pavel Havránek.Oni zavedli v Č. Budějovicích hemodialysu, jestli díky komunistům nebo navzdory jim mne jaksi nezajímá. Českobudějovická nemocnice si za to zaslouží velké uznání, jako instituce, i jako kolektiv pracovníků.

Myslím však, že tato fakta by mohla a měla zajímat Vás a Vaše čtenáře, článkem Jana Zieglera hrubě desinformované. Dík a čest všem, kteří tuto náročnou a v tehdejší době pro zdravotníky nebezpečnou až život ohrožující metodu ( infekce zdravotníků hepatitidou B byly na pořadu dne trvale) zavedli.

Autor: Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. působí jako lékař v nemocnici v Českých Budějovicích

Ohodnoťte tento článek!