Názory: Zůstáváme, splňte sliby!

Zůstáváme, splňte sliby!

Akce s názvem Zůstáváme, splňte sliby má panu ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi připomenout memorandum, které letos podepsal a které bohužel nenaplňuje.

Proč zase protestujeme? Pojďme si udělat malou inventuru. Navyšování platů zdravotnických pracovníků bylo rozděleno do tří kroků, první krok byl splněn. Druhý krok představuje navýšení platů všech zdravotnických pracovníků od roku 2012 o deset procent a tady už se pan ministr Heger zdráhá a odvolává se na nedostatek peněz.

Pohádky o krizi odmítáme poslouchat, dokud miliony a miliardy korun tečou korupčními kanály ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění do soukromých kapes. Jestliže nebyly učiněny žádné z námi navrhovaných kroků na úspory a zamezení tunelování českého zdravotnictví, nelze tvrdit, že není na platy zdravotníků. Pan ministr úspěšně zmanipuloval veřejnost, kterou přesvědčil, že jediné, o co lékařům jde, jsou peníze. Ale memorandum obsahuje ještě další body. Vzdělávání mladých lékařů je v tuto chvíli zcela rozvráceno.

Boj proti korupci, dobře známá akce Děkujeme, odcházíme, upozorňovala na místa, kde se peníze ztrácejí: například na předražené léky, u kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv v zákonem dané lhůtě neprovedl revizi cen, na nákupy přístrojů předražených o desítky i stovky milionů korun, na projekt elektronické zdravotní knížky IZIP, který stál už téměř dvě miliardy korun a který nefunguje a mnohé další. Žádná z korupčních kauz, které byly na jaře zveřejněny, dosud nebyla vyšetřena. Nikdo se nemusel zodpovídat z nevýhodně uzavřených smluv a přitom se to týkalo zařízení, která přímo spadají pod vedení ministra zdravotnictví.

Co se týče reformy zdravotnictví, pan ministr se domníval, že když lékařům přidá pár korun, bude mít plnou podporu pro svou reformu. V memorandu je, že budeme spolupracovat na přípravě reformy, nikoli tupě souhlasit se
vším, co ministerstvo vyprodukuje. Takzvané reformní zákony, které jsou už částečně schváleny, rozvracejí české zdravotnictví, poškozují lékaře, sestry a především pacienty. S takovými zákony nemůžeme souhlasit.

Jaké jsou výsledky malé inventury memoranda? Z prvního bodu je splněna jen malá část, dále nesplněno, nesplněno, nesplněno!

Ještě se někdo diví, že lékaři, sestry a další zaměstnanci ve zdravotnictví jsou nespokojeni? Ministr české vlády podepíše dohodu, pak ji neplní a my máme mlčet?
Ptáme se, skutečně jsme zcela bezprávní stát?

(Autorka je členka předsednictva Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů)

Ohodnoťte tento článek!