Nemocnice na kraji výzkumu

věda, laboratoř, výzkum

Aplikovaný výzkum zaměřený na zdraví člověka nelze provádět bez klinického výzkumu v nemocnicích. Proto jsou nemocnice nezbytnou součástí úspěšných světových „center excelence“, která se zaměřují na vědní obory, jako jsou biomedicína, neurologie, genomika či kardiologie.

Výzkum jako podmínka

Zejména univerzitní (u nás fakultní) nemocnice poskytují podmínky pro ověřování výsledků základního výzkumu. Umožňují přenos nových znalostí na lékaře a mají praktické zkušenosti v oblasti péče o zdraví člověka.

První úspěšná transplantace lidského srdce byla provedena doktorem Barnardem v univerzitní nemocnici v Kapském Městě. Srdeční stimulátor a defibrilátor byly vyvinuty v nemocnicích v Bostonu a Baltimoru.

Nositeli Nobelovy ceny za objev hormonu kortizonu jsou doktoři Kendall a Hench ze slavné Mayo kliniky. A loni byla Nobelova cena za fyziologii a medicínu udělena doktoru Szostakovi ze všeobecné nemocnice v Massachusetts.

V zemích, odkud pochází největší množství objevů uplatňovaných ve zdravotnictví, jako jsou USA, Japonsko nebo Švýcarsko, mají univerzitní nemocnice charakter výzkumných organizací. Jsou nedílnou součástí národních výzkumných strategií a významně se podílejí na lékařském výzkumu a vývoji nových zdravotnických technologií.

V USA je dokonce výzkum v univerzitních nemocnicích již dvacet let podmínkou pro akreditaci těchto institucí. Není proto divu, že nemocnice Johna Hopkinse, všeobecná nemocnice v Massachusetts, klinika Mayo či stanfordská nemocnice jsou vyhledávány lidmi z celého světa pro novátorské způsoby léčby.

Vlastní děti

V Česku se nemocnice staly popelkou výzkumu. V rámci evropských strukturálních fondů nemá ministerstvo zdravotnictví vlastní peníze na výzkum. Potřeby nemocnic jako výzkumných pracovišť nejsou adekvátně zastoupeny ani při tvorbě národních strategií pro výzkum, vývoj a inovace.

Členem příslušné rady vlády není překvapivě nikdo z ministerstva zdravotnictví ani žádný zástupce nemocnice či farmaceutické firmy.

Ministerstvo školství, jež přerozděluje peníze ze strukturálních fondů, si přirozeně přednostně opatruje vlastní děti – univerzity a výzkumné ústavy. Není proto divu, že v podaných žádostech o podporu „center excelence“ figuruje jako spolužadatel jediná nemocnice.

Tři oříšky, tedy koncepce zdravotnického výzkumu, zákon o univerzitních nemocnicích a financování prostřednictvím programů ministerstva školství, prozatím k Popelce nedorazily.

A je otázkou, nakolik bude mít nevlastní ministerstvo zájem umožnit fakultním nemocnicím rovnocenný vstup na bál českého, potažmo světového aplikovaného výzkumu.

Na jiné zdroje financí naše nemocnice také spoléhat nemohou. To v USA často výzkum částečně financují z darů a odkazů bohatých lidí, londýnská Great Ormond Street Hospital, dětská nemocnice a porodnice, má zase slušné příjmy z vydavatelských práv na knihy a filmy s příběhem Petra Pana. Práva jí věnoval spisovatel James Barrie.

Řeč filmu

A tak i nadále platí, že v Česku jsou nemocnice vnímány spíše jako místo, kam se chodí umírat a rodit. Nikoliv jako prostředí s nadějí na navrácení zdraví a zlepšení kvality života.

Nakonec tomu odpovídá i rétorika filmové tvorby. V Americe mají nemocnici naděje „Chicago Hope“. My máme Nemocnici na kraji města.

Autor je ředitelem technologické agentury CzechInvent

Ohodnoťte tento článek!