ČLK: Nucené práce v nemocnicích – poslanecký podraz na soukromé lékaře

V únoru sice vláda schválila návrh novely zákona o vzdělávání lékařů, který vychází z doporučení ministerské komise, v níž měla zastoupení též lékařská komora, avšak hned poté začalo ministerstvo ve spolupráci s odbornými společnostmi, lékařskými fakultami a kraji připravovat pro poslance komplexní pozměňovací návrh ke svému vlastnímu textu.

ČLK nepodpoří žádný návrh, který by umožňoval nařídit lékařům bez specializované způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích bez řádného odborného dohledu. ČLK rovněž odmítla návrhy finančně poškozující mladé lékaře, kteří by museli v nemocnicích delší dobu pracovat za nižší platy a mzdy bez možnosti odejít do zahraničí nebo do privátní praxe.

ČLK nesouhlasí ani s návrhy na další fragmentaci specializačních oborů, která by prohloubila současný katastrofální nedostatek lékařů, ani se zbytečným prodlužováním povinné předatestační přípravy. ČLK razantně odmítla i návrh na obnovení povinnosti, aby lékaři, kteří absolvují specializační přípravu jako rezidenti, byli povinni odpracovat po složení atestace 5 let ve svém oboru v ČR.

Členové zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, který zahájil projednávání návrhu novely zákona o vzdělávání lékařů na svém červnovém zasedání, si odhlasovali, že tento, pro lékaře a celé zdravotnictví velmi důležitý zákon, budou nadále projednávat na uzavřených zasedáních s vyloučením veřejnosti. Tedy o nás bez nás.

Bylo jasné, že o překvapení nebude nouze. Skutečnost však naše obavy ještě předčila. Poslanci ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vymysleli vskutku svérázný způsob jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Komplexní pozměňovací návrh, který se chystá podat skupina poslanců, ukládá ambulantním‚(tedy soukromým) lékařů povinnost absolvovat v rámci povinného celoživotního vzdělávání stáže v akreditovaných lůžkových zdravotnických zařízeních. Stáže by měly organizovat kraje a jejich rozsah a náplň by určovalo ministerstvo.

§ 22 Celoživotní vzdělávání
(4) Lékař, který poskytuje ambulantní péči ve stanovených oborech zdravotní péče, absolvuje v rámci celoživotního vzdělávání pravidelnou stáž u poskytovatele lůžkové péče. Stáž lze absolvovat pouze v akreditovaném zařízení. Organizaci stáží zajišťuje kraj. Obory zdravotní péče, délku a četnost stáží, výjimky z povinnosti absolvovat stáž a bližší podmínky organizace stáží stanoví prováděcí právní předpis.

Pokud by byl návrh schválen, mohlo by ministerstvo zdravotnictví nařizovat soukromým lékařů, aby vypomáhali v nemocnicích například při zajišťování ústavních pohotovostních služeb a to dokonce i zdarma, bez nároku na finanční odměnu.

Je smutné, co dokáží lékaři – poslanci na své kolegy vymyslet. Česká lékařská komora se pochopitelně bude všemi prostředky snažit schválení takového návrhu bránit. O tom, zda budeme úspěšní, rozhodne nejenom naše spolupráce s některými zákonodárci, ale především aktivita všech členů komory, kteří nesmí mlčet.

Závěrem je třeba ještě zmínit, kdo je pod tímto soukromé lékaře poškozujícím návrhem podepsán: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ANO), MUDr. David Kasal (ANO), MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD), MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD).

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Ohodnoťte tento článek!