O co jde lékařům v kraji, kteří se připojili k výzvě Děkujeme, odcházíme?

pero, podpis, smlouva

K akci Děkujeme, odcházíme, vyhlášené na jaře roku 2010 Lékařským odborovým klubem, se podáním výpovědí z pracovního poměru připojilo 150 lékařů Plzeňského kraje.

Akce je projevem oprávněné nespokojenosti nemocničních lékařů s dosavadním dvacetiletým vývojem v našem zdravotnictví a dosud marného čekání na důstojné ocenění lékařské práce. Lékaři upozorňují především:

– na trvalé a stále narůstající nucené porušování zákoníku práce, kdy je v nemocnicích zajišťována zdravotní péče jen za cenu neúměrného a nezákonného množství přesčasových hodin (u řady lékařů přesahující 1000 hodin ročně oproti zákoníkem práce povolených 150 hodin)

– na nespravedlivý systém úhrad za péči o pacienty ze strany zdravotních pojišťoven

– na nutnost reformy v systému pojištění j na rozvrácení dříve dobře fungujícího systému

– postgraduálního vzdělávání do dnešní katastrofální podoby plné nereálných a neúměrných požadavků poškozujících jak lékaře, tak jejich zaměstnavatele

– na nutnost rozumné lékové politiky, nutnost rozumných a kontrolovaných investic do přístrojového a dalšího materiálního vybavení nemocnic, nutnost konceptu rozvoje zdravotní péče v jednotlivých regionech a celé ČR.

Důrazně se ohrazujeme proti stanovisku současné vlády a ministra zdravotnictví, která dosud situaci jen bagatelizovala. Nyní místo, aby řešila urychleně příčiny tohoto stavu, celou situaci eskaluje, špiní práci lékařů a snaží se dezinformovat veřejnost pomocí článků a prohlášení plných polopravd.

Tato akce je celostátní za systémové změny ve zdravotnictví. Zdůrazňujeme proto, že není v žádném případě namířena ani proti primářům oddělení, ani proti ředitelům nemocnic a v neposlední řadě ani proti vedení Plzeňského kraje. Dobře víme, že ti všichni se již léta snaží narovnávat ekonomiku svých oddělení a nemocnic v naprosto pokřiveném zrůdném systému. Sami z titulu svých funkcí však nemohou systémově zasáhnout, k tomu je kompetentní jen ministr a vláda.

Před laickou veřejností byla celá akce zredukována jen na nenasytnou touhu lékařů za vyšší platy – proti tomuto zjednodušení významu celé akce zásadně protestujeme. Upozorňujeme, že vzhledem k nezájmu absolventů medicíny o práci v nemocnicích a tím pomalu pokračující personální devastaci některých oddělení, je již v současné době velmi obtížné zajistit chod některých oddělení.

A pokud je vyhrožováno audity zdravotních pojišťoven po 1.březnu 2011, pak považujeme za nutné uvést, že i v současné době by na mnoha odděleních nebyly splněny podmínky o personálním zajištění dle tabulek pojišťoven. Provádět bezkoncepční redukci nemocnic na základě počtu podaných výpovědí v rámci akce Děkujeme – odcházíme bez toho, aby péče o pacienty byla kapacitně zajištěna jinde, nepovažujeme za systémové řešení.

Chceme tímto všem deklarovat, že si práce v našich nemocnicích nesmírně vážíme, stejně tak jako našich pacientů a ostatního personálu.

Naším cílem je splnění oprávněných požadavků nás lékařů a díky tomu i zachování dostupné a kvalitní lékařské péče pro naše pacienty. Těchto cílů samozřejmě nelze dosáhnout cestou výhrůžek a zastrašování, ale pouze urychleným jednáním na nejvyšších úrovních. Nehledejme proto v tuto chvíli řešení v našich nemocnicích, ale na úrovni celostátní!

Celou akci zaštiťují Lékařský odborový klub a Česká lékařská komora a jako takové jsou v tuto chvíli jedinými subjekty, kdo by měl o situaci jednat a to s ministrem a vládou.

Jsme pevně rozhodnuti i nadále podporovat akci Děkujeme – odcházíme i s tím, že 1.března skutečně nepřijdeme do práce. Všichni pevně věříme, že k této situaci nedojde.

Podepsáno 39 lékařů Klatovské nemocnice, 22 lékařů Domažlické nemocnice, devět lékařů Rokycanské nemocnice, devět lékařů Stodské nemocnice a 71 lékařů Fakultní nemocnice v Plzni.

Ohodnoťte tento článek!