Odmítají dětští praktici novinky v očkování? Rozhodně NE

vakcína

Od prvního ledna mohou nechat rodiče zdarma očkovat dítě proti pneumokokům, pediatři změny vítají, v systému ale vidí několik zásadních chyb. „Zákon například zavádí tak zvanou věkovou diskriminaci,“ popisuje pro Zdraví.Euro.cz místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Milan Kudyn.

Na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, přijatého poslanci v rámci tak zvaného úsporného Janotova balíčku, se od prvního dne měsíce ledna tohoto roku zavedlo dobrovolné očkování proti pneumokokové infekci hrazené dítěti plně jeho zdravotní pojišťovnou. Zákon ale současně zavádí věkovou “diskriminaci“.

Očkování je hrazeno pouze těm dětem, u kterých je zahájeno očkování mezi třetím a pátým měsícem věku a je aplikováno (3 dávky) do sedmého měsíce věku dítěte.

V praxi to znamená, že v roce 2010 mají nárok všechny děti, narozené po 1.8.2009. Pokud dítě nesplňuje tato omezující kriteria, očkovací látku platí rodiče v plné výši.

Paní ministryně se nás snaží umravnit mediální kampaní

Souběžně SÚKL vydal omezující klauzuli „A“ v číselníku, aby tím zabránil výdeji očkovací látky v lékárně na recept vystavený pediatrem.

Jedinou možností pak zůstává lékaři přímý nákup očkovací látky od distributora a následné proplacení očkovacích látek formou očkovacího kódu a ZÚLPu (zvlášť účtovaný léčivý přípravek) od příslušné zdravotní pojišťovny.

A právě tato „novinka“ vyvolala mezi pediatry zvyklými psát „nepovinné“ očkovací látky na recept vlnu nevole a odporu, který vyústil v odmítání aplikace jinak prospěšného očkování.

Paní ministryně toto pediatrům zazlívá a snaží se je „umravnit“ mediální kampaní. Nutno podotknout, že pokud by tuto mediální kampaň vedlo MZ s předstihem a stejnou intenzitou, jakou byla vedena skoro neetická propagační mediální masáž o nezbytnosti zavedení očkování pneumokoka v ČR, k této politováníhodné situaci nemuselo vůbec dojít.

Pokud pominu aktivitu SÚKL (komora lékárníků iniciuje stížnost na možný nezákonný postup v omezení výdeje pneumokokové vakcíny), mediální vyjádření pana náměstka Šnajdra, že MZ „dělá zdravotnictví“ pro lidi a ne pro zdravotníky (předvolební étos?) i dobrým mravům odporující zveřejněné spekulativní kalkulace ročního průměrného„zisku“ každé ordinace, je každopádně hrazení očkování ze zdravotního pojištění dobrým počinem v zájmu kojenců.

Spokojenost pacienta souvisí se spokojeností lékaře

Za současný „chaos“, který neprospívá dobrému úmyslu, nese bohužel také svůj díl odpovědnosti ministerstvo zdravotnictví, za nedotaženou a překotně vymýšlenou novou logistiku vzájemných vztahů mezi poskytovateli, distributory, výrobci vakcín, zdravotními pojišťovnami a pojištěnci.

Asi v dobré víře zachovat chladový řetězec distribuce vakcín a maximalizovat komfort pro pacienty opomněli také tu skutečnost, že spokojenost pacienta je přímo úměrná spokojenosti jeho lékaře, který vakcínu aplikuje.

Obavy pramení z negativních zkušeností

V současnosti neexistuje (dle MZ a SÚKL) jiná možnost než přímý nákup vakcíny od distributora (70denní splatnost) s následnou fakturací zdravotní pojišťovně (měsíční splatnost).

Rozdíl ve splatnosti faktur by měl pediatrovi zajistit, že nebude nákup vakcín hradit z provozního zisku.

Určité obavy pediatrů pramení z dřívějších negativních zkušeností z opožďováním doby splatnosti faktur, pokud zdravotní pojišťovně dochází peníze, stejně tak obavy pramenící z výměny politické garnitury jejich resortního ministerstva (odebrání regulačních poplatků u dětí do 18 let).

Zájem se začíná zvyšovat

I přes tyto skutečnosti někteří pediatři zahajují očkování v dobré víře, že se všichni účastníci platebního „řetězce“ budou chovat tak, jak mají.

Rodiče o jejich zákonném nároku na úhradu vakcíny (limitované věkem) s předstihem informují a poskytují jim všechny dostupné informace o problematice a účelnosti vakcinace tak, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, zda svého kojence nechají naočkovat v zákonem daném termínu.

Zdá se, že se zájem o toto očkování začíná zvyšovat. Řada rodičů vnímá ale negativně omezení úhrady věkem pěti měsíců a nechápou, proč jim rozdíl v pár dnech narození jejich dítěte přináší zvýšení finančních nákladů na mediálně deklarované prospěšné očkování.

Někteří pediatři vyčkávají se zahájením očkování u kojenců narozených po 1. 8. 2009 do konce ledna, kdy je poslední termín pro zahájení „hrazeného“ pneumokoka, tím, že bude možno psát vakcínu na plně hrazený recept.

Autor je místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Ohodnoťte tento článek!