Odpověď prof. Vorlíčka na otevřený dopis lékařů MOÚ

pero, podpis, smlouva

Vážený pane primáři,
obdržel jsem včerejšího dne od Vás a dalších lékařů Vámi řízeného oddělení otevřený dopis týkající se výpovědi z pracovního poměru, kterou v minulém týdnu obdržel prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Chtěl bych tímto Vám a Vaším prostřednictvím i ostatním Vašim kolegům na vaše slova reagovat.

Masarykův onkologický ústav jako státní organizace má povinnost hospodařit s vyrovnaným ekonomickým výsledkem, a proto v současné nelehké době při vědomí prognóz nepříliš radostného hospodářského vývoje v nejbližších letech musí činit opatření k udržení si zdravých ekonomických základů, které nám i v budoucnu umožní poskytovat kvalitní zdravotní péči pacientům, kteří ji budou potřebovat.

Mám za to, že v tomto směru jste všechny zásadní informace slyšel na včerejší primářské poradě. Shrnu-li ta nejdůležitější, tak sice celkové loňské hospodaření dopadlo v kladných číslech cca plus 30 mil. Kč, nicméně hospodářský výsledek Oddělení chirurgické onkologie činí cca mínus 20 mil. Kč.

Loňský rok byl z pohledu výdajů ze systému veřejného zdravotního pojištění brán jako poslední dobrý. Letos se již nepochybně objeví zásadní problémy v příjmech zdravotních pojišťoven v důsledku výrazně vyšší nezaměstnanosti

a druhotné platební neschopnosti zaměstnavatelů. Na výdajové stránce zdravotních pojišťoven se projeví také již rozpuštěné rezervy z minulých let. Bohužel nelze čekat, že by letošní rok byl anomálií, která se hned v roce následujícím zlepší.

Pro zdravotnická zařízení tak nepochybně přijde méně peněz. Jednoznačně tomu napovídá
i úhradová vyhláška, podle které platby v letošním roce budou vycházet ze skutečnosti roku 2008, nikoli roku 2009, jako z referenčního období.

Stejně tak jste se mohl dozvědět, že bude pouze na dobré vůli zdravotních pojišťoven, zda při skutečnosti roku 2008 jako referenčního období nám pro letošní platby zohlední to, že máme od počátku loňského roku nová pracoviště.

Toto vše jsou skutečnosti, které nás nutí nenechat nic náhodě a činit opatření, díky kterým budeme moci zvládnout tuto ekonomicky nesnadnou dobu. Nemáme žádné zázračné zdroje financování mimo systém veřejného zdravotního pojištění a tak ztenčení příjmů od zdravotních pojišťoven se nás nutně musí dotknout.

Samozřejmě se snažíme hledat další zdroje. Aktivně vyhledáváme příležitosti financování projektů ze státního rozpočtu, ze strukturálních fondů Evropské unie, z grantových agentur, ale i ze soukromých zdrojů.

Vedle toho však musíme hledat vnitřní úspory, omezovat náklady, které nejsou nezbytné, obezřetně zvažovat každý větší nákup, hledat cesty, jak efektivněji využívat lidi, přístroje, prostory, motivovat zaměstnance, aby sami přicházeli s nápady, jak optimalizovat dosavadní činnosti.

První kroky jsme zaměřili na ta nejproblematičtější pracoviště vzhledem k jejich výsledku hospodaření za loňský rok – Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny a Vámi řízené Oddělení chirurgické onkologie.
Rozvázání pracovního poměru s prof. Žaloudíkem bylo jedním, rozhodně ne jediným krokem, který hodláme letos v této oblasti učinit. Již nyní jste mohl zaznamenat např. naše úsilí o lepší úhrady v souvislosti s prováděním radiofrekvenčních ablací.

Víme, že za účelem zlepšení hospodaření Vámi řízeného pracoviště nelze dělat nějaký jeden dva zásadní kroky, které Vás posunou z červených do černých čísel. Bude třeba řada drobných kroků, ale není možné brečet nad rozlitým mlékem, opakovat stále dokola historické okolnosti, díky nimž platby za výkony chirurgů nepokryjí ani náklady. Je třeba neúnavně pracovat na tom, aby ztráta Oddělení chirurgické onkologie byla alespoň menší, když už se nepodaří ji eliminovat.

To jsou v kostce důvody, které vedly k mému rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců
na Vámi řízeném oddělení, v důsledku kterého se prof. Žaloudík stal nadbytečným a dostal výpověď z pracovního poměru. V tomto kroku rozhodně nehrály žádnou roli jakékoli politické důvody. O jeho plánu angažovat se v politice jsem ani nevěděl.

Musím se vyjádřit i k Vašim obavám o kvalitu poskytované péče. Kvalita práce Vámi řízeného oddělení nemůže a dokonce nesmí stát na jednom člověku, nemluvě o tom, že se nejednalo o vedoucího pracoviště, navíc pracujícího 20 hodin týdně.

Kvalita stojí na celém týmu a procesech, které jsou nastaveny. Tak je tomu i v Masarykově onkologickém ústavu a tento závěr již dvakrát potvrdila Spojená akreditační komise České republiky a loni v prosinci i mnohem přísnější Joint Commission International.

Vážený pane primáři, závěrem bych chtěl Vám i všem Vašim kolegům poděkovat za velmi kultivovaný tón vašeho otevřeného dopisu, byť vyjadřuje nesouhlas s mým krokem, a také za vaše ujištění, že léčba vážně nemocných pacientů pro vás zůstává absolutní prioritou. Potvrzuje to jen, že jste profesionálové, jak jsem si také vždy myslel.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., ředitel MOÚ

Otevřený dopis lékařů Oddělení chirurgické onkologie prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc., otevřený dopis ČLK ministerstvu zdravotnictví a dopis ČLK řediteli Masarykova onkologického ústavu najdete zde:
http://www.Zdravi.Euro.cz/denni-zpravy/komentare/reakce-na-vypoved-prof-zaloudikovi-449389

Ohodnoťte tento článek!