Otevřený dopis lékařů Orlickoústecké nemocnice

pero, podpis

Vážení přátelé, zdraví člověka patří k nejdůležitějším hodnotám lidského života. Pokud je ohroženo, snažíme se jako zdravotníci ze všech svých sil o nápravu.

Ohrožení zdraví však může přijít nečekaně i z jiné strany. Jako lékaři denně vidíme důsledky nedostatečného financování zdravotnictví, které již přímo ohrožuje péči o zdraví našich spoluobčanů.

Tato situace se stává kritickou, a proto jsme se odhodlali ke kroku, který je radikální, ale jedině proto slyšitelný pro vládní politiky. Tímto krokem je podání výpovědi z pracovního poměru. Rozhodli jsme se k němu i přesto, že nás staví do existenční nejistoty.

Kvůli personální krizi, špatné organizaci a neracionálnímu nakládání s finančními prostředky dochází ke zhoršování péče o pacienty, za což nemohou lékaři přebírat odpovědnost.

Nízké platy lékařů, které neodpovídají náročnosti povolání, potřebnému vzdělání a prestiži, jsou pak již jen tím, co jedny lékaře z nemocnic vyhání a druhé již nikdy nenaláká.

Nemůže zůstat nepovšimnuto, že se o pacienty budou starat nevyškolení lékaři, že se rozkládají důležité medicínské obory a že hrozí zánik některých oddělení – porodnice, intenzivní péče, chirurgie. Dovolujeme si vás takto upozornit s časovým předstihem na dopady, které se týkají všech potenciálně nemocných v tomto období.

Jde o krajní a poslední možnost, jak změnit poměry v našem zdravotnickém systému. Lékařské povolání je pro nás životní náplní a byli bychom neradi, kdyby se touto akcí zhoršily vztahy mezi námi a těmi, kteří k nám přicházejí s nadějí na uzdravení.

S pozdravem, vaši lékaři Orlickoústecké, nemocnice, a. s., V Ústí nad Orlicí 18. 1. 2011

Ohodnoťte tento článek!