Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Vážený pane ministře, co čeká Fakultní nemocnici Olomouc?

Zaměstnanci Fakultní nemocnice Olomouc se v tomto týdnu dozvěděli, že ředitel Fakultní nemocnice Olomouc byl Policií ČR obviněn z porušování závazných pravidel hospodářského styku, z pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Mezi zaměstnanci nemocnice panuje obava, že v případě odvolání dosavadního ředitele jsou již na tuto funkci připraveni lidé, jejichž vazby na pokladny politických stran a některé zájmové subjekty jsou více než úzké.

Jejich úkolem může být zajistit tok peněz z nemocnice „správným“ směrem a případně i řízená destrukce nemocnice, která by vedla ztrátě jejího statutu fakultní.

Pevně věříme, že ministerstvo zdravotnictví zůstane věrné svým proklamacím o boji proti korupci a za zprůhlednění systému a pokud bude dosavadní ředitel odvolán, proběhne transparentní výběrové řízení, jehož komise nebude sestavena tak, aby byl vybrán jeden předem určený kandidát, a jejíž složení nebude sledovat krátkodobé politické zájmy.

Doporučujeme, aby v komisi byli zařazeni nejen zástupci zaměstnanců nemocnice, lékařské fakulty a profesních organizací , ale také zástupci občanských sdružení (např. Transparency International), případně církví (Arcibiskupství Olomoucké), jejichž důvěra je u občanů i zaměstnanců nemocnice vyšší než u zástupců politických stran.

V Olomouci dne 13.února 2011

MUDr. Petr Šafránek, předseda LOK-SČL Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. viceprezident ČLK a zaměstnanec FN Olomouc

Doc. MUDr. Vladko Horčička, CSc. Předseda Etické komise FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Ohodnoťte tento článek!