Otevřený dopis senátorů–lékařů ministru zdravotnictví a hejtmanům

Senát

Vážený pane ministře, Vážená paní hejtmanko, Vážený pane hejtmane,
řádně fungující specializační vzdělávání lékařů je nepochybně jednou z podmínek udržení kvality a rozvoje české medicíny i stabilizujícím faktorem našeho zdravotnictví.

Situace, v níž se nyní mladí lékaři usilující o získání specializace v ČR nacházejí, je velmi špatná, nadále neudržitelná a ohrožuje budoucnost české medicíny.

Mladí lékaři, o. s. Vás i veřejnost o své nepříznivé situaci, která však má dopad na všechny nemocné a celé zdravotnictví, informovali a jejich argumenty jsou zdůvodněné.

Náprava některých nesrovnalostí je přímo ve Vaší kompetenci.

Žádáme Vás, abyste neprodleně uložil ředitelům Vámi řízených nemocnic

– zrušit zavazující kvalifikační dohody mladých lékařů jako diskriminační

– odstranit rozpory mezi výší pracovního úvazku a skutečně odpracovanou dobou.

Rádi se zúčastníme jednání k dalším nápravám systému specializačního vzdělávání a poskytneme pro korekci stavu všestrannou podporu a pomoc.

S uctivým pozdravem senátoři–lékaři

Vladimír Dryml, Petr Guziana, Miloš Janeček, Pavel Lebeda, Radek Sušil, Pavel Trpák, Jan Žaloudík

Ohodnoťte tento článek!