Pivo levnější než voda? V zemi, která drží první příčku v konzumaci alkoholu mezi dětmi v Evropě?

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Ministr financí Andrej Babiš v médiích avizoval, že si přeje snížit daň z přidané hodnoty na sudové pivo z dosavadních 21 procent na 10 procent. Toto opatření by v praxi vedlo ke zvýšení spotřeby sudového piva. Tento návrh, který neprošel odborným posouzením, se citelně dotkl nejen některých politiků, ale zejména nás odborníků, kteří denně pracujeme s fakty kolem alarmující konzumace alkoholu v České republice.

Během uplynulých let jsme veřejnost i vládu pravidelně informovali o stavu konzumace alkoholu v České republice, a to zejména mezi dětmi. V pití alkoholu dětí a mladistvých v Evropě vedeme. Jako jedno ze základních doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro politiku v oblasti alkoholu je stanoveno zvýšení ceny a pokud možno stanovení minimální ceny za gram alkoholu. Proto vnímám návrh pana ministra jako extrémně rizikový z pohledu veřejného zdraví.

Česká společnost je dlouhodobě vysoce tolerantní k nadměrné konzumaci alkoholických nápojů. V současnosti vykazuje cca 15–20 % české populace rizikovou konzumaci alkoholu. Jedná se tedy přibližně o 1,5–1,7 milionu dospělých osob. Je to mimo jiné proto, že alkohol je často nekriticky a nepřiměřeně akceptován v soukromém i veřejném životě, a dokonce i mezi dětmi. Kromě toho, že 94 % patnáctiletých již má za sebou první zkušenost s alkoholem, přibližně 60 % středoškoláků pravidelně pije alkohol. V současnosti už čtvrtina patnáctiletých uvádí časté pití nadměrných dávek alkoholu. Až 1000 dětí končí během roku na jednotkách intenzivní péče a další stovky až tisíce na záchytných stanicích. Alkohol je významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Ročně na následky spojené s alkoholem zemře v ČR přes 6500 osob, což představuje cca 6 % celkové úmrtnosti, ve věkové skupině 20–39 let je alkohol příčinou až 25 % úmrtí.

Všechna tato fakta potvrzuje nedávno ukončená kontrolní „Akce ALKOHOL“. Při kontrolách bylo nalezeno 660 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj. Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰. Tato akce potvrdila vysokou toleranci ke konzumaci alkoholu u nás, hlavně ke konzumaci dětí a mladistvých. Dokonce až 86 % dětí vnímá dostupnost alkoholu jako velmi snadnou. V případě, že dojde ke snížení cen piva, nebude pro ně problém si jej koupit, protože bude levnější než jiné nealkoholické nápoje. Troufal bych si říct, že i levnější než voda. Tento krok by byl tedy extrémně rizikový a nezodpovědný.

V případě, že by návrh získal podporu, byl bych nucen zvažovat, zda mohu dále naplňovat roli národního protidrogového koordinátora. Toto vztahuji především k faktu, že tato vláda schválila v létě akční plán, který je zaměřen na prevenci rizik spojených s alkoholem. V plánu jsme se například shodli na potřebě snížit množství lidí užívajících alkohol rizikově. Proto si nedovedu představit, jak tento cíl naplnit za podmínek dostupnějšího alkoholu. Navíc bychom postupovali proti doporučení WHO a byli bychom jediní, kteří navzdory celoevropskému trendu podporují zvyšování konzumace alkoholu. Věřím, že o takové prvenství nestojíme.

Národní protidrogový koordinátor a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil

V Praze dne 29. 1. 2016

Aktuální publikace ZAOSTŘENO NA ALKOHOL 01/16: http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/01-16-alkoholismus-opomijena-zavislost/

Ohodnoťte tento článek!