Pojišťovny na hraně: odvaha, nebo hloupost?

Martin Čaban

Na potřebě redukce nemocničních lůžek panuje shoda. Na způsobu provedení nikoli. Pojišťovny se rozhodly pro radikální řez.

Radikální řez může být účinnou léčbou i velkým průšvihem. Výsledek je těžké odhadnout předem. A jde-li o tak citlivé téma, jako je omezování počtu nemocničních lůžek, vstupuje navíc do hry dlouhá řada neznámých, jež šanci odhadnout důsledky dál zamlžují. Přesto se zdravotní pojišťovny rozhodly, že k potřebě restrukturalizovat nemocniční síť se po více než deseti letech opatrnosti postaví metodou radikálního řezu. Obvykle se tomu říká odvaha. Přinejmenším do doby, než se ukáže, že radikalismus byl špatnou volbou a jeho výsledkem jsou jen potíže.

V jednotě je síla

Zdravotní pojišťovny se rozhodly, že během letošního a příštího roku zruší deset tisíc nemocničních lůžek. Je to zhruba stejný počet, jaký se dosud podařilo zrušit za dvanáct let, co se o potřebě racionalizace nemocniční sítě mluví. Technicky si to pojišťovny představují tak, že ke konci letošního roku koordinovaně vypovědí smlouvy všem nemocnicím a během příštího roku, kdy poběží výpovědní lhůta, s nimi dojednají smlouvy nové, „očištěné“ od nadbytečných lůžek.

Ty začnou platit se začátkem roku 2013. Řečí o redukci a racionalizaci nemocniční sítě už se nadělalo dost, takže kdyby šlo jen o další výkřik, nebylo by zapotřebí dělat kolem toho rozruch. Co je ovšem po dvanácti letech nové, je memorandum, které podepsaly všechny české zdravotní pojišťovny a v němž slibují koordinovat svůj postup při rušení smluv. Dosavadní pokusy o redukci lůžek vesměs ztroskotaly právě na neochotě pojišťoven, které jediné mají k rozumné redukci sílu i potřebné informace, spojit síly. To se nyní, zdá se, mění.

Kraje si oddychnou

Překážek na cestě k efektivní nemocniční síti přesto leží dost a dost. Jedna z nich může být politická. Nezapomínejme, že téměř přesně za rok, v době vrcholu jednání o nových smlouvách, budou krajské (a senátní) volby. Jak moc budou stávající hejtmani ochotni přihlížet, jak jim v kraji mizí nemocniční lůžka či celé špitály? Dokáže krajská opozice odolat populistickému vábení a nevyužít tohoto tématu v kampani?

Je ovšem pravda, že současná politická konstelace plánu pojišťoven přeje. Jeho kořeny jsou sice na pravicovém (spořivém) ministerstvu zdravotnictví, ale úbytek lůžek má podporu také u většiny levicových hejtmanů v čele s šéfhejtmanem Michalem Haškem. Rozpočty krajů jako zřizovatelů spousty nemocnic si v případě zefektivnění lůžkové péče také oddychnou. Proto je šance, že pravice a levice se nebudou moci rušením nemocnic mlátit po hlavě tak snadno.

Nevyjasněná kritéria

Druhou překážkou je pochopitelný odpor nemocnic, především těch menších, jimž hrozí radikální redukce, restrukturalizace, nebo dokonce zánik. Nejen Asociace českých a moravských nemocnic už oznámila, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Je samozřejmě otázkou, kolik toho má český prostor zdravotního pojištění společného s hospodářskou soutěží. Přesto se při pohledu na memorandum osmi pojišťoven dere na jazyk slovo „kartel“.

Třetí překážkou jsou dosud nevyjasněná kritéria, podle nichž má k redukci lůžek dojít. Při tak radikálním kroku, k jakému se nyní pojišťovny odhodlaly, by bylo lepší je znát předem. Stanou-li se pro zachování, či zrušení lůžka rozhodujícím kritériem dejme tomu známosti, přijde samozřejmě celá snaha o racionalizaci lůžkové péče vniveč.

Ohodnoťte tento článek!