Pokus o intelektuální dílo

zdravotnictví, medicína

Kdyby prezident Obama zkusil navrhnout něco na způsob Julínkovy koncepce české zdravotní reformy, zle by to od americké pravice schytal. Asi tak jako Julínek od české levice.

Srovnávat americké zdravotnictví s čímkoli ve fungující části Evropy zkrátka nelze. Ani jeho současnou podobu, ani to, co nakonec z americké zdravotní reformy asi vyleze.

Míra solidarity zdravých s nemocnými a chudých s bohatými je ve všech vyspělých evropských zdravotních systémech obrovská. Měřeno metrem americké pravice jsou západoevropské zdravotní systémy socialistické. V Evropě je vysoký rozsah pojistného krytí, a to i tam, kde pojištění nabízí soukromý sektor.

Kromě lázní, dentálních zákroků, estetických výkonů a brýlí je v Evropě hrazeno z pojistky všechno. A systém stropu na výdaje pojišťovny za péči je v mnoha zemích neznámý. Stejně tak jako možnost odmítnout pojištěnce vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, což bylo až dosud v USA běžné.

Obama ale neuvažoval o stoprocentním přerozdělení vybraného pojistného, zatímco i ve své původní, nerozmělněné podobě česká reforma vždy předpokládala, že pojišťovny nebudou moci vybírat ze systému rozinky v podobě zdravých a bohatých pojištěnců.Jako všude jinde v Evropě, kde existuje Bismarckův model plurality zdravotních pojišťoven, jsou příjmy z pojistného centrálně přerozdělovány, aby tomu zamezily.

Dalším podstatným rozdílem je, že pojištění je v Americe vázáno na firmu, jde o zaměstnavatelský benefit. Eskalace nákladů na zdravotní pojištění je pro zaměstnavatele problém. Pojistné totiž nemá žádnou vazbu na mzdy, a v posledních patnácti letech roste mnohem rychleji.

Srovnáte-li firemní zdravotní pojištění v USA s Českem, zjistíte překvapivé věci. Jakkoli se například na výši sazby zdravotního pojištění v Česku žehrá, a lineární sazba 13,5 procenta (s dnešním stropem ve výši šestinásobku průměrné mzdy) je v Evropě vysoká, pak přinejmenším neroste odtrženě od mzdového vývoje, který na firemní úrovni zpravidla není odtržen od ekonomické reality firmy. To je pro firmy oproti jejich protějškům v USA bezpochyby výhoda.

Druhá podstatná věc je ryze sociálního charakteru. Ve veřejném zdravotním pojištění o pojistku nepřijdete se ztrátou zaměstnání, což byla jedna z nočních můr průměrného Američana, kterému se o konceptu českého »státního pojištěnce« ani nesnilo.

Obama ani na deset minut nedospěl k míře regulace cen léků, která existuje v České republice a v řadě evropských zemí a která odvozuje maximální cenu léku od tří trhů s nejnižšími cenami v EU.

Celý komentář si můžete úřečíst na serveru týdeníku Ekonom nebo ZDE.

Ohodnoťte tento článek!