Politické nohy z hlíny

Snaha ministra zdravotnictví Němečka kultivovat úhrady zdravotní péče v nemocicích využitím v zahraničí běžného systému DRG, tedy zjednodušeně úhrad podle skupin podobných či ekonomicky podobně náročných diagnóz, je bezpochyby chvályhodná.

GLOSA

Optimismus vzbuzuje i nový šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který má projektu „DRG restart“ velet.

Ladislav Dušek za sebou má kus práce, díky němuž jsou například onkologové jako jedna z mála lékařských profesí schopni velmi přesně předvídat, kolik jakých úkonů v budoucnosti provedou, a tedy kolik budou potřebovat peněz.

Smutné ale je, že projekt je plánován na tři roky.

To je výrazně víc než životnost průměrného ministra zdravotnictví. A jeho konec spadá blízko k parlamentním volbám.

DRG restart je tedy projekt racionálně i personálně dobře založený, jeho politické nohy jsou však hliněné.

Ohodnoťte tento článek!