Poplatky za recept jsou nevyhnutelné

Titulní obrázek

„Vyšší poplatek za poskytnutou akutní zdravotní péči na LSPP by měl přesunout pacienty zpět do ordinací praktických lékařů v jejich standardních ordinačních hodinách,“ říká k aktuálnímu tématu Zdeněk Schwarz, další ze stálých komentátorů Zdraví.Euro.cz…

Leden 2008 se blíží. Myslíte si, že jsou lékaři či jiní zdravotníci na vybírání poplatků připraveni? Domníváte se, že budou pacienti využívat spíše konzultace po telefonu, aby nemuseli u lékaře platit? Na otázku odpovídá MUDr. Zdeněk Schwarz, jeden ze stálých komentátorů Zdraví.Euro.cz.

Osobně si myslím, že lékaři jsou připraveni snad už na všechno, protože za poslední roky se na ně naložilo tolik, že už je snad ani nic nemůže překvapit.

Nyní vážněji. Lékaři si už dlouho uvědomují, že není nic zadarmo a vše něco stojí. Stejně tak si všichni uvědomují, že situace v českém zdravotnictví je zoufalá a neúnosná a je potřeba ji urychleně řešit a hlavně dořešit.

Jednou z aktivit je právě např. zpoplatnění některých činností, což má za cíl nejen vybrat určitou část potřebných peněz, která může zlepšit finanční možnosti našeho chudého zdravotnictví, ale hlavně bude působit jako regulační prvek. Ten by měl zejména odradit občany, kteří jsou nedisciplinovaní a zneužívají nebo nadužívají systém.

OSTATNÍ NÁZORY K TÉMATU:
Pacienti budou věřit babským radám a šamanům

Dalším pozitivním prvkem celého opatření je snaha vtáhnout občana (pacienta) do systému a zapojit ho do komplikované regulace i kontroly poskytované péče. A nakonec i změnit v myšlení některých lidí to, že si tzv. zdravotníky platí, a proto jim musí sloužit. Každý lékař v terénu dobře ví, co mám na mysli.

Když za něco platíme, tak tomu více věnujeme pozornost a budeme sami zvažovat, zda to máme využívat nebo jak často a také jestli nám za tu cenu bylo poskytnuto to, co jsme očekávali nebo na co máme nárok atd.

Vyšší poplatek za poskytnutou akutní zdravotní péči u praktického lékaře – na LSPP (lékařské služby první pomoci) by měl přesunout pacienty, kteří skutečně nepotřebují akutně vyšetřit nebo ošetřit, zpět do ordinací praktických lékařů v jejich standardních ordinačních hodinách.

Poplatky za recept nebo za léky jsou nevyhnutelné a ve světě zcela běžné. Opět jistě přispějí k vyšší regulaci a kontrole, do které je žádoucí více zapojit i občany – pacienty.

PŘEDEŠLÁ TÉMATA K DISKUSI:
ODS chce omezit pravomoce lékařských komor

Některé léky na předpis budou volně prodejné
Agel chce mít pojišťovnu

Někteří starší lidé neberou naordinované léky

Již jsem jednou uvedl, že se ale obávám, aby nedošlo k tomu, co již zaznamenávám v terénu, že zejména starší občané z ekonomických důvodů neberou léky, které jim naordinoval lékař. Jako důvod uvádějí, že nemají na doplatek. Tato skupina jistě nebude mít už ani na poplatky a obávám se, aby neutrpělo jejich zdraví.

Výběr poplatků by neměl být problém pro lékaře, protože už nyní jsou jakýmsi obchodním subjektem, který provádí různé platební operace a fakturace, dokonce někteří již poplatky vybírají a nečiní jim to žádný problém. Některé negativní reakce, které zaznamenáváme, jsou spíše politickou hrou a projevem určitého druhu odporu ke všemu novému nebo projevem jakési sounáležitosti s někým a nebo s něčím.

Konzultace po telefonu

Problematika konzultací po telefonu je složitější, protože současné právní prostředí i situace ve zdravotnictví spíše vylučují možnost takovéhoto riskantního konání ze strany lékařů nebo i zdravotníků, jak jsem již zaznamenal. Je vidět, že o tomto způsobu terapie rozhodují buď laici nebo lékaři, kteří v terénu asi mnoho času nepůsobili.

Každý zkušený praktik a lékař pracující v akutní medicíně dobře ví, že posoudit zdravotní stav pacienta po telefonu je obtížné i možné, ale právní důsledky případného pochybení to velmi komplikují až znemožňují.

Vzhledem k situaci, kdy jsou zdravotníci a lékaři pranýřováni veřejně bez pravidel presumpce neviny v médiích a vláčeni před veřejností jako vyvrhelové společnosti a vrazi pacientů, bude to vyžadovat technické zdokonalení v podobě záznamového zařízení pro možnost zpětné kontroly a obhajoby v trestním řízení.

Domnívám se, že málo který lékař bude tak odvážný, aby telefonickou konzultaci provedl. Dovedu si ji představit pouze v rovině, kdy praktický lékař se zdravotnickou dokumentací volajícího pacienta v ruce nebo alespoň znalostí zdravotního stavu volajícího pacienta radí svému dlouhodobému pacientovi, jak má postupovat nebo kam se má obrátit s požadavkem na zdravotní péči.

MUDr. Zdeněk Schwarz, www.Zdravi.Euro.cz

ředitel pražské záchranné služby

Ohodnoťte tento článek!