Porodní asistentky: Vyjádření k platům a úsporám v českém zdravotnictví

V poslední době se v českém zdravotnictví nejvíce hovoří o zvyšování platů a potřebných úsporách (i nadstandardu), což spolu úzce souvisí: bez úspor v systému nebudou prostředky na zvyšování platů.

Zvyšování platů je doménou odborových, ne profesních, organizací. ČKPA podporuje snahy o vyšší platové ohodnocení všech zdravotnických pracovníků. Podobně, jako pro ČAS, je ale i pro nás u této snahy prioritou rovný přístup ke všem zdravotnickým profesím a také si myslíme, že v dnešní situaci nejsou na místě nátlakové akce.

Na druhé straně pokládáme za potřebné, aby se profesní organizace mnohem více zapojily do hledání úspor v systému českého zdravotnictví. V tomto směru se hovoří hlavně o snižování počtu akutních lůžek až rušení některých porodnic a o přechodu úhrady nemocniční péče na klasifikační systém DRG.

Máme veliké pochybnosti o způsobu, jakým jsou změny připravovány. Ministerstvo zdravotnictví by podle našeho názoru mělo vydat nejen vyhlášky o minimálním personálním a technickém vybavení jednotlivých typů pracovišť, ale také minimální požadavky na síť smluvních zdravotnických zařízení ve vztahu k počtu obyvatel a dojezdovým vzdálenostem – které by měly být pro zdravotní pojišťovny a krajské úřady závazné. Státní správa se nemůže vyhnout odpovědnosti za nastavení parametrů sítě.

Gynekologie a porodnictví je jedním ze základních oborů péče, která by měla být co nejdostupnější. Máme veliké pochybnosti o avizované snaze o rušení porodnic s méně než 500 (800) porody ročně. Zdůvodnění „nedostatečnou erudicí“ je problematické: erudici nikdy nemá zdravotnické zařízení, ale zdravotnický pracovník a konkrétní lékař nebo porodní asistentka mohou za 2 měsíce pracovat v jiném zařízení.

Fyziologický porod navíc není operace, kromě odborné erudice vyžaduje i velkou míru empatie a trpělivosti, což je podle našich zkušeností lépe dosažitelné v menších než velkých porodnicích. A především zásadní připomínka: při zavedení úhrad systémem DRG přece zrušením porodnice nedojde k žádné úspoře v systému! Rozhodnutí o zrušení porodnice, by mělo příslušet jejímu zřizovateli, pojišťovně pouze pokud porodnice nesplňuje požadované minimální personální a technické vybavení.

Přechod na úhradu péče podle klasifikačního systému DRG je zajisté krok správným směrem. Přinese zprůhlednění financování a narovnání podmínek mezi jednotlivými poskytovateli péče. Avšak pokud bude systém DRG vycházet beze změny ze současné praxe, nepřinese ani tato změna žádnou úsporu.

Jestliže dnes při fyziologickém průběhu absolvuje žena v těhotenství 15 i 18 vyšetření u gynekologa (vyšetření u porodní asistentky není možné), porod oficiálně vede vždy lékař (i když ve skutečnosti část porodů vedou porodní asistentky), po porodu je vyžadována 3 i více denní hospitalizace (i když může být kratší než 1 den), ale následná péče porodní asistentky o matku s novorozencem u nás až na výjimky nefunguje – znamená to, že v našem oboru není hodně věcí v pořádku a určitě je zde co měnit, včetně lepší organizace práce.

ČKPA již několikrát vyjádřila připravenost spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví, krajskými úřady, zdravotními pojišťovnami, organizacemi zdravotnických pracovníků i pacientů na zlepšení komplexnosti, dostupnosti a hospodárnosti poskytované péče. Bohužel přes obecné deklarace o posílení kompetencí „nelékařů“ a práv pacientů zatím zcela bez odezvy. Jde všem opravdu o potřebné změny a úspory v systému zdravotní péče?

Mgr. Věra Vránová PhD., prezidentka a Bc. Radmila Dorazilová – viceprezidentka

Ohodnoťte tento článek!