Postoj vlády a ministerstva je krajně nezodpovědný

pero, podpis, smlouva

Nemohu se veřejně nevyjádřit k situaci, která v součastné době nastala v českém zdravotnictví. Distancuji se od odmítavého a nekorektního postoje ministra zdravotnictví MUDr. Hegera (TOP 09), prezidenta republiky a vlády k akci „Děkujeme odcházíme“.

Nesouhlasím s krizovými scénáři hledající způsob, jak zajistit zdravotní péči po 1. březnu bez lékařů.

Vláda i prezident křivě obvinili nemocniční lékaře z toho, že se chovají neeticky, že vydírají a ohrožují nepřímo pacienty. Přičemž součastný stav ve zdravotnictví je důsledkem politiky za posledních dvacet let a právní odpovědnost za to, nese především vláda, ne lékaři!

Krajně nezodpovědný je tedy postoj vlády, která tvrdí, že od 1. března se ministerstvo zdravotnictví se o všechny pacienty řádně postará. To je naprostá utopie, možná to lze v krátkodobém horizontu týdne maximálně měsíců nějak zvládnout, ale nepřijde-li kolem 4.000 z 12.000 lékařů 1.března do práce, dotkne se tento stav výhledově každého z nás.

Situace ve zdravotnictví není příliš optimistická i přes to, že zdravotnictvím protéká ročně zhruba 269 miliard korun a kvalita péče odpovídá evropskému standardu. Bohužel, ze zdravotnictví nejvíce profitují pojišťovny, zprostředkovatelské firmy, obrovské finance se ztrácejí ve veřejných zakázkách a dalších nepochopitelných finančních transakcích. Neuvěřitelné množství lidí s pohádkovými příjmy parazituje na tučném českém zdravotnictví.

A je smutné, že lékaři musí vyhrocenou formou vládě naznačovat, že není možné, aby zdravotní personál nadále nízkými mzdami dotoval české zdravotnictví a miliardy se nadále střádaly na účtech pojišťoven, dalších subjektů a jednotlivců.

Řešením krize ve zdravotnictví je jednoznačně reforma zdravotnictví. Bohužel, reformu zdravotnictví si netroufla udělat žádná z předchozích vlád. Žádná vláda nesebrala odvahu lidem říci, že medicína se posunuje neuvěřitelně dopředu a že se pacient v první řadě musí naučit se o své zdraví starat a že veřejné prostředky žádného státu nestačí na to, aby se zvyšovala kvalita péče, zaváděly se nové technologie a na trh přicházely nové léky.

A že pacient by měl mít především jistotu, že základní ošetření, které bude přesně definováno, mu poskytne stát zdarma a na zbytek si bude moci připlatit například formou individuální pojistky. Nejen, že tento jednoduchý mechanismus povede k větší zainteresovanosti pacienta na léčbě, ale donutí všechny strany kontrolovat, kolik přesně co stálo a neplýtvat zbytečně pomůckami, materiálem, předraženými komponentami a léky.

Paradoxní ve zdravotnictví je platová politika zaměstnavatelů, která nutí lékaře sloužit přesčasové hodiny, aby dosáhly průměrné mzdy.

Plat neatestovaného lékaře v příbramské nemocnici činní 15.000 Kč a zdravotní sestry 12 500 Kč hrubého měsíčně!

Důsledkem této politiky jsou podstavy zdravotního personálu, nespokojený, unavený a deprimovaný lékař a právemnespokojený pacient.

Apeluji na veřejnost, že cílem akce „Děkujeme odcházíme“ není snížit kvalitu péče o pacienta, ale nastartovat reformu zdravotnictví, zajistit a umožnit řádné vzdělávání a odpovídající finanční ohodnocení zdravotnímu personálu.

Výsledkem by měl být na prvním místě spokojený pacient a neprohlubující se schodek státního rozpočtu.

Čarovat není třeba, odborné lékařské společnosti našly cestu, jak obrátit toky peněz, aby děj měl šťastný konec a personál i pacient se dostali opět na první místo zájmu v systému zdravotnictví

MUDr. Martina Čapková

Ohodnoťte tento článek!