Potřebuje lékař svobodu?

Titulní obrázek

„Sdružení Praktik.cz vyjadřuje nesouhlas se spokojeností SPL s kapitací 42,-Kč, protože tato kapitace pokrývá náklady ordinací sotva ze dvou třetin. Iluze, že kapitace je v dostatečné výši, je dána tím, že zatím není vidět větší chátrání našich ordinací. Nikdo nevnímá, co všechno mohl pacient v naší ordinaci mít a co nemá, protože na to nejsou finanční prostředky,“ píše v komentáři MUDr. Bohumír Šimek…

Komentář čtenáře Zdraví.Euro.cz

Od Listopadu jsme svědky toho, že praktičtí lékaři jsou čím dál tím více omezování ve své práci bez ohledu na jejich dovednosti. Stále méně a méně smí dělat z toho, co umí. Naopak čím dále tím více je praktický lékař tlačen do role úředníka a supluje byrokraty pojišťoven a byrokraty ministerstva až nabývá pocitu, že ten pacient přicházející do ordinace mu vlastně brání v úřednické práci, ke které je nucen.

Já, jako praktický lékař, jsem studoval, abych mohl řádně léčit své pacienty. Proč je mi v tom politiky a zdravotními pojišťovnami bráněno? Nevím a zatím to nechápu.

Praktický lékař potřebuje maximálně uvolnit ze všech zbytečných byrokratických závazků a ne je stále jen rozmnožovat a stupňovat ad absurdum.

Dobrý praktický lékař musí mít možnost věnovat čas svým pacientům a čas svému trvalému vzdělávání. Ze strany politiků pociťujeme absolutní nezájem. Hlavně když bude praktický lékař stále vypočítávat nevypočítatelné regulační mechanismy a dělat politikům a pojišťovnám výběrčího.

Dobrý praktický lékař potřebuje ke své kvalitní, komplexní práci kromě exaktního soustavného vzdělávání a kromě svého empirického osobního poznání být naprosto svobodný od zbytečných starostí, aby byl schopen i dovednosti typické pro naše léčitele, která spočívá v intuitivním podprahovém vnímání příznaků svého pacienta, které je součástí úspěchu jeho diagnostiky.

Tuto dovednost nenahradíme žádným přístrojem, jak se o to nyní snažíme. Tyto přístroje by měly sloužit jen k potvrzování již stanovené diagnózy a nikoliv ke hledání ukazatelů statistických odchylek, které vedou k léčení pacientů na nemoci, kterými ve skutečnosti netrpí.

Svoboda lékaře přináší přirozenou cestou i odpovědnost. Politické omezování svobody lékaře vede k nezodpovědnosti. Pokud chceme svědomité a zodpovědné lékaře, musíme je uvolnit ze zbytečných omezování a stresů. Z tohoto hlediska je mi naprosto nepochopitelné, proč politici neustálým podfinancováváním stupňují vnitřní zadlužení našich praxí a omezují tak potřebná vybavení ordinací praktických lékařů a omezují je v jejich odborné práci.

Sdružení Praktik.cz vyjadřuje nesouhlas se spokojeností SPL s kapitací 42,-Kč, protože tato kapitace pokrývá náklady ordinací sotva ze dvou třetin. Iluze, že kapitace je v dostatečné výši, je dána tím, že zatím není vidět větší chátrání našich ordinací. Nikdo nevnímá, co všechno mohl pacient v naší ordinaci mít a co nemá, protože na to nejsou finanční prostředky. Chudobu našich ordinací vidí jen pacient, který zná vybavení ordinací v ostatní Evropě.

A chudoba se projevuje tím, že naše praxe jsou neprodejné. Jsme podnikatelé s vysátým kapitálem. Takže pokud dojde k ukončení praxe z jakýchkoliv důvodů, najednou zjišťujeme, že naše praxe nejsou likvidní, že po uzavřením účtů se výsledek dostává do mínusu.

Nechápu naše politiky, proč nedostatečnou podporou primární péče znekvalitňují naší zdravotní péči. Naši politici jsou přímo odpovědní za zdravotní stav obyvatelstva a tak by se měli starat o kvalitu zdravotní péče nejen svými slovy a hesly, ale i zákony, které by umožňovaly práci našich praktických lékařů ve svobodě a odpovědnosti. Zatím pravý opak je výsledkem jejich snažení.

MUDr. Bohumír Šimek, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!