Poznámky k reformě psychiatrické péče

MUDr. Milan Novák, neurolog@centrum.cz

Hned úvod je jazykově a terminologicky trochu odrazující. Na základě strategického plánování to optimalizujeme a pak implementujeme, čímž to zefektivníme. Panebože! Jenže hlavně není jasné co přesně.

Zaměňuje se pojem psychiatrická péče s pojmem péče o duševní zdraví. Není to ani zdaleka totéž. To první je zdravotní služba pro nemocné, to druhé, tisíckrát širší, je zcela mimo možnosti MZ a státu vůbec – má souvislost s celospolečenskou atmosférou, a to nejen v České republice, ale v celém západním kulturním okruhu.

Radím pro začátek skromnější ambice. Jakmile začneme problému „co a kam s psychiatrickými pacienty“ orwellovsky přezdívat „péče o duševní zdraví“, už jsme vedle jak ta jedle a přestáváme si rozumět. V Česku obvyklý stav. Čili radil bych nejprve vyjasnit terminologii a definice.

Strukturální problém

Nejsem si jist tak jednoznačným tvrzením o vzrůstající nemocnosti. Psychóz, které (chybně a zjednodušeně) slouží v dosavadních diskusích jako model pro celou reformu, je pořád stejně. Riziko vzniku je na celém světě konstantní. Přibývá však demencí, návykových nemocí a neuróz, to určitě. Je tedy třeba diferencovat, co nám narůstá a co je z povahy věci neměnné. Způsoby péče se totiž hodně liší, tedy nutně i naše závěry.

A jsme opět u definice aneb co si laici i odborníci představují pod pojmem „psychiatrie“ (nezapomenout na návykové nemoci, gerontopsychiatrii a sexuologii, též nevynechat těsnou provázanost s klinickou psychologií). Takže strukturální (= kvalitativní) problém, nikoli čistě kvantitativní. To by byla nepřípustná simplifikace.

Zbožná přání a účty bez hostinského

„Budeme úzce spolupracovat s MPSV“: To je právě to, co přes opravdu intenzivní snahy obou ministrů nedávno beznadějně padlo pro neprůchodnost legislativní radou vlády. Čili šance sněhové koule v pekle. V zákoně 372 je pro to sice předběžně vytvořen prostor, totiž pojem dlouhodobé (= zdravotně-sociální) péče, zůstává však množinou prázdnou.

O úzké spolupráci nemůže být ani řeči. Zbožné přání. Ta spolupráce je podmíněna dohodou, průnikem množin dvou finančních sfér: státního rozpočtu a prostředků zdravotního pojištění, což se dvacet let ukazuje jako neprůstřelné. Na místě je proto silná skepse. Přitom jde o úhelný kámen jakékoli významné a příznivé změny. Ne o hezká slova, ale o peníze tu jde až na prvním místě. Neb již z Bible je známo, jak se kámen úhelný stal kamenem úrazu.

Organizační struktura: Impozantní pavouk, jen aby výsledek odpovídal takovému nakročení. Podíváme-li se na seznam zástupců, oko zachytí hned dva zásadní problémy: 1. velkou otázku názorově reprezentativního zastoupení léčeben, 2. absenci zdravotních pojišťoven. Za těchto okolností je jakákoli práce takto pojatého tělesa přehlídkou promarněného času. Účet bez hostinského.

Uklidnění před smrtící ranou?

Uklidňující tak je jen název kapitoly „Reforma je daleko před začátkem“. Podobně může znít našim uším následující citace: Znalosti, zkušenosti, názory Na základě mnoha dotazů a někdy i negativních reakcí by projektový tým chtěl zdůraznit, že v současné době bylo rozhodnuto o práci na přípravě strategie, a vše je tedy zcela otevřené.

Existují názory na směry řešení, existují odborné analýzy a komparativní studie, existují zájmy a skupiny je prosazující. Nemáme však zatím žádný ze směrů za prioritní a nemáme všechny potřebné informace k rozhodnutí o dílčích postupech. Není proto třeba se znepokojovat, a cokoli považujete za podstatné či rizikové, zkuste nejprve komunikovat s námi. Nejde-li ovšem o pouhé klasické uklidnění oběti před smrtícím úderem.

Ohodnoťte tento článek!