Praktičtí lékaři žádají zachování samostatných odborností

Účastníci Sněmu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, který proběhl ve dnech 23. -24. 5. 2015 v Bystřici nad Pernštejnem, vydali prohlášení, ve kterém požadují, aby nebyly sloučeny obory dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Systém péče o dítě v ČR má dlouholetou tradici. Jeho nedílnou součástí byl, je a měl by zůstat i v budoucnu registrující praktický lékař pro děti a dorost.

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb. (o vzdělávání lékařů) vnímáme snahy o narušení tohoto systému a zrušení atestačního oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Současný systém primární péče o děti a dorost v ČR, včetně vzdělávání, předběhl dobu a je inspirací pro primární péči v mnoha státech EU.

Dlouhodobým podceňováním významu primární péče ze strany státních institucí dochází k problémům zejména v personálním zajištění poskytované péče o děti a dorost. Nelze očekávat, že sloučením obou samostatných oborů bude tento problém vyřešen.

Praktičtí dětští lékaři (PLDD) i dětští lékaři (DL) v lůžkových zařízeních jsou stejně důležitými a nezbytnými obory v systému péče o dítě. Náplň práce PLDD se významně liší od práce DL. PLDD zajišťují komplexní péči o děti a dorost, která se skládá nejen z části léčebné, ale i z části preventivní, která řeší nejen stránku zdravotní, ale i sociální.

Naproti tomu dětské lékařství je obor, který poskytuje lůžkovou a specializovanou ambulantní péči.
Úzká spolupráce obou pediatrických oborů je přitom nezbytná.

Důkazem kvality poskytované péče v ordinacích PLDD je i snížení potřeby hospitalizací dětí.
Žádáme proto zachování obou samostatných oborů – dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Ohodnoťte tento článek!