Příbramské polikliniky a jejich prodej

peníze, prodej, obálka

Prodej 1. polikliniky městem Příbram plní stránky deníků ve středních Čechách již několik měsíců. Dovolte mi malý výlet do historie.

Prvního listopadu 2003 byla příbramská III. poliklinika prodána Středočeským krajem firmě Ravak. Firmě, která do té doby se zdravotními službami neměla nic společného, ale která se jistě jako majitel nemovitosti mohla uplatnit. A to jako pronajímatel této nemovitosti a jejího zařízení. Prodej to byl jistě standardní.

Proběhl obálkovou metodou zájemci s nejvyšší nabídkou, kdy minimální ceny byla stanovena znaleckým posudkem na 30 milionů korun. Výběrového řízení proběhlo určitě také zcela standardně. V soutěži totiž zůstal jediný uchazeč. Ostatní zájemci, například Oblastní nemocnice v Příbrami, z různých důvodů nabídku nepodali. Dnes nedovedu odhadnout, co bývalé vedení příbramské nemocnice, nebo Středočeského kraje, vedlo k rozhodnutí neúčastnit se této „soutěže“. Ať už převodu, nebo prodeje tak velkého a moderního areálu III.polikliniky, navíc s kvalitním zázemím pro poskytování zdravotních služeb.

Mimochodem III.poliklinika byla ve své době nejmodernější zdravotnické zařízení v Příbrami. Areál má rozlohu 1,2937 ha plochy. Z toho je 3 959m2 zastavěno, budova A1 OE má tři nadzemní podlaží, budova A2 má čtyři nadzemní podlaží, budovy C a D jsou přízemní, respektive s jedním nadzemním podlažím.

Na nezastavěné ploše asi 8 978 m2 je pro klienty a zaměstnance zajištěno placené, respektive hlídané parkování. Nejvyšší nabídka byla jediná a od minimální ceny byla zvýšena o 1 milion korun.
Když se vedení města Příbrami v roce 2011 rozhodlo prodat 1.polikliniku postupovalo podle zcela jasných pravidel daných zákonem. Prodávalo se obálkovou metodou uchazeči, který podá nejvyšší nabídku. Nedošlo k žádným nepochopitelným odstoupenímz výběrového řízení a skutečně vyhrála nejvyšší nabídka. Problém vzniká, až když majitel III. polikliniky, který se výběrového řízení na 1.polikliniku také účastnil, nezvítězil.

Porovnání obou soutěží na příbramské polikliniky z let 2003 a 2011, jak do obsahu, tak do formy, ponechávám na čtenáři. Prodej nesrovnatelných zdravotnických zařízení je naprosto odlišný co do velikosti, dispozičního vybavení, technického zázemí, obratu i poskytovaných služeb. Rovněž způsob prodeje nemá srovnání. Slavné vítězství bez protivníka a na druhé straně opakovaná dehonestace a zpochybňování všeho. To v případě, když jsem v řádné soutěži druhý.

Nový vlastník 1. polikliniky udělá to samé, jako před téměř 10 lety udělala firma Ravak. Zmodernizuje prostory a bude se snažit poskytnout stejné, a možná i lepší podmínky, než firma Ravak ve svém objektu.
Tržní hospodářství je na těchto principech založeno a domnívám se, že to platí i při výrobě a prodeji sprchových koutů a van.

Blízkost modernizovaného areálu Oblastní nemocnice v Příbrami určitě prospěje zmodernizované 1.poliklinice. Zejména pak jejím klientům.

Osobně bych lékařům doporučil rozhodovat se, zda odejít nebo neodejít, až po opadnutí emocí. Mám totiž velmi nutkavý pocit, že se stali, vědomě či nevědomky, nástrojem pomluv a pomsty neúspěšné firmy.
O tom, jak řešit situaci po případném odchodu některých lékařů z 1. polikliniky, jednám nyní se starostou města Příbrami MVDr. Josefem Řihákem.

Je ve výsostném zájmu občanů, Oblastní nemocnice Příbram a zdravotních pojišťoven, aby ambulantní lékařská péče ve staré Příbrami zůstala zachována. Navíc, případný odchod lékařů z 1. polikliniky by mohl ohrozit i provozovatele lékáren v této části města.

MUDr. Stanislav Holobrada

Ohodnoťte tento článek!