SZP: Připravované změny ve financování zdravotnictví jsou neracionální

Právě probíhající přípravy na změny ve financování zdravotnictví pro rok 2017 ještě více poukazují na většinu dlouhodobě neřešených problémů v tomto sektoru. Plánované navýšení nákladů, které pokryje zejména plošné navýšení platů v nemocnicích, pacientům pravděpodobně viditelné výhody nepřinese. Každý z nich přitom ročně do systému přispívá průměrně částkou 27 000 Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA SZP ČR

Opakovaný nárůst rozpočtu veřejného zdravotního pojištění znamená, že průměrně každý občan na zdravotním pojištění zaplatí o 1 300 Kč více, ale na pokrytí jiných dodatečných výdajů než navýšení platů v nemocnicích to stačit nebude. Otázkou je, jestli je plošné zvyšování platů tou optimální variantou.

„Je přeci zřejmé, že řada zaměstnanců v nemocnicích je již dnes placena dobře, své zaměstnání opouštět nechtějí a jejich mzdový nárůst by nemusel být tak velký. Naopak u řady zaměstnanců je skutečně třeba co nejdříve výrazně plat upravit. To nejlépe posoudí ředitelé jednotlivých nemocnic, proto by právě diferencovaná mzdová strategie měla být důležitým prvkem manažerské práce i v nemocnicích,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislav Friedrich.

Navíc je již nyní jasné, že prosazované 6% navýšení úhrad pro krytí mzdového nárůstu je nadsazené, jistě by stačilo navýšení pětiprocentní, protože v tomto případě jedno procento představuje 1,3 miliardy korun, což je znatelný rozdíl. A právě toto jedno procento bude v následujícím roce chybět v jiných segmentech zdravotnictví, ale zároveň také prohloubí cenové deformace mezi jednotlivými segmenty.

„Již nyní je zřejmé, že v roce 2017 bude nespokojených zaměstnanců ve zdravotnictví určitě více a celý proces se při přípravě financování na rok 2018 bude nejspíš opakovat,“ dodává Ing. Friedrich.

Přestože každý občan nyní ročně přispívá průměrně nemalou částkou 27 000 Kč do fondu veřejného zdravotního pojištění, veřejná diskuze o tom, jak tyto náklady využít je překvapivě malá. V roce 2017 občany čeká meziroční zvýšení příspěvku o 1 300 Kč a momentálně se zdá, že tento roční nárůst se stane pravidelným. Přitom dojde-li ke zdražení jakékoliv jiné služby třeba jen o několik málo korun na každého občana ročně a musí to být zaplaceno z vlastní peněženky, tak je reakce veřejnosti obvykle velmi živá.

Stav, kdy výrazný růst pojistného zachovává financování nadbytečných kapacit, se tak nezdá být optimálním a vyvolává otázku, zda by nebylo lepší, aby příspěvek na zdravotní pojištění pokrýval především náklady na léčbu nepředvídatelných, finančně náročných a dlouhodobých onemocnění.

Kompletní znění vyjádření prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven je k dispozici na webových stránkách Svazu zdravotních pojišťoven – www.szpcr.cz//

Ohodnoťte tento článek!