Proč jsem se rozhodl z nemocnice odejít

pero, podpis

Nejsem odborář ani levicový volič. Přesto jsem se, podobně jako tisíce mých kolegů, rozhodl na protest proti neutěšené situaci v českém zdravotnictví podat výpověď.

Dostatečným důvodem by mi mohla být skutečnost, že podobně jako stovky lékařů ve fakultních nemocnicích jsem nucen pracovat na poloviční úvazek plnou pracovní dobu (42 hod. týdně) s měsíční sumou 9500 Kč na výplatní pásce. Abych se uživil a přinesl domů 16-17 tis. čistého, musím odsloužit ještě stovku přesčasových hodin během nočních a víkendových služeb.

Odměňování lékařů a podmínky jejich práce vypovídají o hodnotách v českém zdravotnictví mnohé. Existuje však ještě jeden, neméně závažný důvod mého protestu. A tím je důmyslný systém zneužívání prostředků veřejných financí, který je ve zdravotnictví budován dvě desítky let všemi politickými stranami a dodavatelskými firmami.

Lékařům, kteří na úkor těchto mafiánských praktik dvacet let snášeli nedůstojné finanční ohodnocení se stovkami přesčasových hodin, došla trpělivost a oprávněně volají po změně. V minulých letech to zkoušeli už několikrát, na bílý plášť si jako formu protestu připíchli stužku a snažili se bez většího rozruchu vyjednávat. Nikdo však jejich hlas neslyšel, žádná reforma nepřišla.

Není divu, že po tolika letech bezúčelných snah nadešel čas pro radikální řešení. Lékaři odmítají nadále svým hanebně nízkým platem dotovat plýtvání a korupční jednání ředitelů a náměstků nemocnic, nehodlají participovat na vytváření úzkých korupčních vazeb mezi politickými stranami, vedením nemocnic a dodavateli předražených služeb, materiálu a přístrojů.

Zdravotnictvím proteče ročně téměř 300 miliard Kč a za posledních dvacet let se na tento pomyslný penězovod přisálo mnoho parazitů, kteří si navykli každý rok odčerpat 10 % pro sebe.

Do tohoto statu quo vstupují nyní lékaři s požadavkem zahájení zdravotnické reformy a navýšení svých platů. Jaké zděšení muselo asi mezi parazity nastat! Došlo jim, že pokud se navýší platy lékařů, bude se muset ve zdravotnictví mnohem lépe a racionálně hospodařit a nezůstane tolik prostředků k rozkrádání. Navíc uskuteční-li se tato změna ihned, budou v ohrožení korupční zakázky dohodnuté na několik let dopředu. Vyplašení parazité vyrazili do útoku.

Prezident Klaus označil lékaře za vyděrače a jejich požadavky za nehorázné a nemravné. Establishment prostřednictvím médií vypouští lživé informace a záměrně mate veřejnost, snaží se lékaře diskreditovat.

Nemocniční lékaři jsou ukazováni jako arogantní sobci, kteří mají průměrný plat 50 000 Kč měsíčně a v době finanční krize chtějí ještě přidat. Jako ti, kteří si v touze po mamonu berou pacienty za rukojmí a kvůli kterým budou umírat novorozenci. A jak lze očekávat, veřejnost na tuto bulvární mediální masáž slyší. Ministr Heger zmateně mění stanoviska každý týden.

Nejprve situaci bagatelizuje slovy o prázdninovém provozu a flexibilitě zdravotnického systému, který se vyrovná s odchodem 4000 doktorů. Později se snaží lékaře a veřejnost zastrašit obrazem polních nemocnic, výjimečných stavů a umírajících pacientů.

Po zjištění, že tato laciná prohlášení nezabírají, apeluje na to, aby byli lékaři rozumní, a přichází s dvěma miliardami, od kterých si slibuje, že lékaře umlčí. Dvě miliardy, které mají být náplastí na zkorumpovaný systém českého zdravotnictví. Dvě miliardy, které vůbec nic neřeší.

Kdo tedy koho vydírá a kdo by tu měl odejít? Establishment a managementy nemocnic si vzaly za rukojmí lékaře a jejich pacienty, na jejichž úkor plýtvají a rozkrádají veřejné prostředky.

Snaží se proti lékařům poštvat veřejnost a odvrátit zavedení skutečné reformy zdravotnictví, která by znamenala konec bezostyšného rozhazování. Takovému tlaku nelze ustupovat. S mafiány a korupčníky se nevyjednává.

MUDr. Ondřej Fiala, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Ohodnoťte tento článek!