Proč jsou občané rozzlobeni

Titulní obrázek

„Celý den budou stávkovat i lékaři a další zdravotnický personál, protože reforma zdravotnictví hodlá uzákonit privatizaci a monopolizaci péče o zdraví do rukou obchodních konsorcií. Propojené sítě pojišťoven, nemocnic, praktických lékařů a lékáren by přeměnily ústavní právo na zdravotnickou péči na právo na zajištěný zisk soukromých firem,“ píše Jiří Paroubek v komentáři…

Výstražná hodinová stávka, kterou vyhlásily odbory na 24. června, je mnohými vnímána jako stávka generální.

To je asi to nejhorší vysvědčení pro vládu, jaké může dostat. Měla by ho brát vážně. Historie varuje: Když bylo jedno takové vysvědčení vládě vystaveno v listopadu 1989, žádné další už nedostala, skončila navždy.

Premiér Mirek Topolánek chce odborářské akce zlehčit poukazy na propojenost odborů s ČSSD. Je vidět, že má krátkou paměť. V roce 2003 odbory protestovaly proti rozpočtovým škrtům vlády vedené ČSSD. A v roce 2005 naopak podpořily vládní návrh Zákoníku práce. Je zřejmé, že odbory se rozhodují podle povahy věci. Jistěže mají v tuto chvíli plnou podporu ČSSD, protože vystupují v zájmu drtivé většiny obyvatelstva ČR. A chápeme i to, že sahají po krajním prostředku – jedná se o zlomový okamžik.

Proč se lidé zlobí? Protože je čím dál jasnější, že pod blyštivými hesly reforem je jen sobecký zájem malých privilegovaných skupin. Dokonce i zpráva OECD musela potvrdit, že reforma veřejných financí s nástroji, jako je rovná daň nebo stropy pojistného, je především podporou soukromých kont nejbohatší vrstvy.

Ostatně jak jinak si vysvětlit skutečnost, že na konci prvního čtvrtletí maloobchodní spotřeba poklesla, přestože hrubý domácí produkt rostl? V nových podmínkách už většina lidí nemá z hospodářského růstu nic.

Zlobí se odboráři a už protestovali čtyři týdny po sobě nejen proti inflaci, na které mají největší podíl opatření z Topolánkova batohu, ale také proti ohrožení ústavou zaručené zdravotní péče a proti riziku, že pracující z nejtěžších provozů budou moci počítat jen s penzí in memoriam. Závěrečným protestem proti přehlížení potřeb školství pak podpořili celodenní stávku učitelů, které se zúčastnilo 130 tisíc lidí.

Celý den budou stávkovat i lékaři a další zdravotnický personál, protože reforma zdravotnictví hodlá uzákonit privatizaci a monopolizaci péče o zdraví do rukou obchodních konsorcií. Propojené sítě pojišťoven, nemocnic, praktických lékařů a lékáren by přeměnily ústavní právo na zdravotnickou péči na právo na zajištěný zisk soukromých firem. Z dosavadního stavu všeobecně zaručené bezplatné péče by zůstala jen naše všeobecně zaručená povinnost platit.

Když protestovali studenti lékařství, přinesli před Julínkovo ministerstvo zdravotnictví rakev s ostatky fakultních nemocnic, které by tu zbyly, pokud by se prosadil záměr přeměnit je na akciové společnosti s menšinovým podílem univerzit. Premiér Topolánek pak jednu chvíli ve Sněmovně pod tlakem slíbil, že převod nemocnic pouhým aktem ministerstva nebo vlády odmítne, aby později vysvětlil, že to neplatí pro všechny případy a že nový Obchodní zákoník by takový krok umožnil.

Velký ohlas měla hladovka statečných aktivistů Jana Tamáše a Jana Bednáře proti pokračujícímu jednání o brdském radaru. Sáhli po tomto zoufalém prostředku proto, aby si vynutili věcnou veřejnou debatu o bezpečnostních důsledcích kroku, který česká vláda chystá ve skrytu a proti trvalému odporu drtivé většiny veřejnosti.

A probudila se i divadla a další kulturní instituce a podařilo se jim odvrátit hrozbu likvidace nekomerčního umění Týdnem neklidu. Občanská společnost se probouzí, to je stříbrný okraj tohoto černého mraku.

Lidi probudil zejména horečný spěch, se kterým se ODS natahuje po zbylém veřejném majetku a chystá dělat nevratné kroky. Pomoci měla atmosféra krize, která byla uměle vytvářena pohádkami o dluhové povodni. Jenže nelze současně tvrdit, že nemáme i máme. Peníze pro učitele nejsou, zatímco ničím nezdůvodněné stovky miliard pro církve jsou prosazovány za každou cenu. ODS tak spěchá do jámy, kterou si vykopala sama.

Jiří Paroubek (Autor je předseda ČSSD) , Právo

Ohodnoťte tento článek!