Proč má VZP prázdniny až do konce roku?

Dovedete si představit, že by městský úřad řekl, že půl roku nebude vydávat nové občanské průkazy? Pokud ne, nedovedete si také asi představit situaci, že VZP nebude až do 31. 12. 2011 zařazovat zdravotnické prostředky do tzv. číselníku. Pro pacienta to znamená, že si buď potřebný zdravotnický prostředek uhradí ze svého, nebo si léčení odloží až na příští rok! Jak je taková situace možná?

Většina z nás se po létě vrátila do práce, ale pracovníci VZP si prázdniny prodlouží až do konce roku. Aby zdravotnický prostředek byl hrazen ze zdravotního pojištění, je třeba, aby byl zařazen do tzv. číselníku VZP. Tato povinnost není dána zákonem, ale VZP si takový proces nastavila a zaujímá stanovisko, že se jedná o nepostradatelný proces tvářící se jako správní řízení. Zařazování prostředků do číselníku VZP bylo bez upozornění od 1. 6. 2011 zastaveno a bude obnoveno až od příštího roku.

Co taková změna znamená pro pacienta?

Jako příklad uveďme pacienty, kteří čekají na novou metodu léčby, která by jim měla pomoci. Pacienti, kteří již nemohou podstoupit další hrudní operaci a více než rok čekají na implantaci nové plicní chlopně pomocí katetru. Tito pacienti si zřejmě budou muset ještě jeden rok počkat. Že se této operace nemusí dožít? Že prožijí další rok plný utrpení a hrůzy? Že se pomalu udusí? O to se nikdo nezajímá.

„Pokud VZP neobnoví proces zařazování nových výrobků do číselníku, nebudou nejen chlopně, ale i jiné nové zdravotnické prostředky hrazeny dříve než od 1. 7. 2012. Do té doby mohou pacienti jen doufat, že se jim potřebné lékařské péče dostane včas. Nebo mohou vytáhnout své úspory a pokusit se zaplatit si potřebný zdravotnický materiál v hotovosti. Jaká je role VZP a má na takové jednání právo?,“ ptá se prezident CzechMed Miroslav Palát.

Jaké jsou důvody pro přerušení zařazování a uplatňování změn v číselníku VZP?

O motivech mohou zástupci průmyslu jen spekulovat. Na jedné straně se novelizuje zákon o zdravotním pojištění, na druhé straně VZP plánuje svou vlastní „kategorizaci“, což je eufemizmus pro to, jak platit za zdravotnické prostředky méně než doposud.

Odvolává se přitom na dikci zákona o zdravotním pojištění, že „pojišťovna hradí zdravotnický prostředek ve variantě ekonomicky nejvýhodnější, v závislosti na míře a rozsahu zdravotního postižení“. Přitom není jakákoliv diskuse o tom, co to znamená „ekonomicky nejvýhodnější“ – je to pro pojišťovnu, nemocnici, pacienta, společnost? A jak se projevuje „v závislosti na typu a rozsahu postižení pacienta“? To všechno jsou otázky, na které momentálně neexistují odpovědi.

VZP čeká „za bukem“ až dorazí daňová reforma a DPH na zdravotnické prostředky „poskočí“ o 4%. Protože se jedná o daň, tedy něco, co výrobce nemůže ovlivnit, bylo by legitimní žádat o navýšení úhrady o zvýšenou DPH. Protože suspendováním změn v číselníku není ani možné o toto navýšení požádat, spoléhá se, že výrobci navýšení DPH absorbují. Žádat o navýšení od 1. 1. 2012 bude již pozdě. Jedná se o významný zásah do práv podnikatelských subjektů.

Jaká je role zdravotní pojišťovny a jaký má statut?

Je to veřejná instituce – a jako taková smí pouze dělat to, co jí předepisuje zákon? Anebo je to soukromá právní osoba – a v tom případě se na ni vztahují zákony mimo jiné o hospodářské soutěži? V praxi to bohužel vypadá tak, že je právě tím, co zrovna více vyhovuje – někdy veřejná a někdy soukromá. Každopádně přerušení zařazování nových zdravotnických prostředků do číselníku a časté změny v tomto dokumentu nejsou možné při současném ohrožování práv pacientů.

Ohodnoťte tento článek!