Proč mlčí ministerstvo i VZP?

otazník

Právo v úterý 27. dubna přineslo jak zprávu Státního ústavu pro kontrolu léčiv o úspoře 3 miliard korun dosaženou revizí cen placených zdravotnictvím za léky, tak i tvrzení prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, podle něhož Státní ústav pro kontrolu léčiv o deset miliard korun zdravotnictví připravil, neboť zákon plní s dvouletým zpožděním.

Tudíž obvyklá situace, tvrzení proti tvrzení a je na čtenáři, aby si vytvořil svůj úsudek.

Je pozoruhodné, že do tohoto sporu veřejně nevstoupily dvě vlivné instituce.

Proč mlčí ministerstvo zdravotnictví, jež odpovídá za chod rezortu a jemuž je Ústav podřízen?

Ministerstvo by přece mělo vědět, zda má ústav za úsporu ocenit či naopak stíhat za nesplnění zákona.

Proč mlčí Všeobecná zdravotní pojišťovna spravující finanční prostředky 60 procent obyvatel?

Ani ta neví, zda činnost ústavu jí pomáhá řešit finanční problémy či naopak neplnění zákona ústavem poškozuje pojišťovnou spravovaný majetek?

Ohodnoťte tento článek!