Proč nerušit

otazník

Považuji plány na rychlé zrušení deset tisíc akutních lůžek v nemocnicích za zcela nepřijatelný hazard s pacienty a dostupnou zdravotní péčí.

VZP místo toho, aby podfinancovaným nemocnicím zvýšila platby a tím celou věc odpovědně řešila, přichází s drastickým zásahem do lůžkového fondu českých nemocnic.

Počet lůžek v českých nemocnicích je přitom srovnatelný s okolními zeměmi jako Rakousko či Německo. Důležitým faktem je to, že nejvíce lůžek se u nás vyskytuje ve fakultních nemocnicích, dokonce mnohem více, než je v EU standardem.

Daleko méně lůžek je pak v nemocnicích krajských či okresních.

Pokud bychom chtěli náš lůžkový fond srovnat se zeměmi EU, pak by muselo dojít k rušení lůžek ve fakultních nemocnicích a nikoli v nemocnicích krajských. ČSSD však nesouhlasí ani s rušením většího množství lůžek ve fakultních nemocnicích.

Redukce takto velkého množství lůžek by způsobila obrovský chaos v nemocniční péči, omezení lůžkového fondu v takovém rozsahu je proto pro soc. dem. nepřijatelné, není možné ho provádět za několik málo týdnů, ale musí mu předcházet seriózní analýza a odborná debata na všech úrovních.

Ohodnoťte tento článek!