Proč rušit

Pavel Horák

Česká republika má přebytek akutních lůžek. Část jich je nevyužita, na části z nich jsou hospitalizováni nemocní, jejichž potřeby by bylo možné řešit ambulantně nebo zákroky jednodenní chirurgie.

Velká část lůžek je obsazena ze sociálních důvodů.

Za podmínky, že se společným úsilím podaří snížit lůžkový fond ČR o 10 000 akutních lůžek, bude VZP ČR garantovat nemocničnímu segmentu stávající výši úhrad. To umožní zajistit provoz nemocnic s dostatečným množstvím personálu a adekvátně ho zaplatit.

VZP umožňuje nemocnicím vznik společného lůžkového fondu interních a chirurgických oborů včetně víceoborových jednotek intenzívní péče. Podporuje vznik péče, kdy pacient dochází do tzv. denní nemocnice-stacionáře, nebo provedení chirurgických výkonů v režimu tzv. jednodenní chirurgie.

Je to běžný světový trend přinášející výhody pro pacienta, včetně nižšího rizika nemocničních infekcí.

Na dnešní počty akutních lůžek není dostatek personálu, takže jejich provoz vyžaduje vysoký podíl přesčasové práce, která je zároveň pro zaměstnance při nižších základních platech jedinou možností přivýdělku. Tato situace extenzivního využívání kapacit je neudržitelná.

Ohodnoťte tento článek!