Proč volím pravici

Bohumír Šimek

Skutečnou orientaci na pravolevé politické škále nacházím dle vztahu politické strany k přirozeným vztahům a k občanské svobodě. Příroda všechny chybné výmysly člověka vrací do nové rovnováhy.

Přirozené vztahy jsou nejefektivnější a nejekonomičtější. A skutečná svoboda člověka vede k tvůrčí iniciativě, odpovědnosti a kvalitě tou nejpřirozenější cestou. A to jsou znaky správné pravicové strany. To jsou znaky, které vyhledávám a volím.

Jenže si musím dát pozor, protože naše politická scéna je značně atypická. Je třeba prohlédnout naše české klišé, že ODS je pravice a ČSSD je levice a že pravice je pro bohaté a levice pro chudé. Žádná pravicová strana nemůže mít program jen pro bohaté.

Správná pravicová strana nepodvazuje svobodu občana v jeho tvůrčí aktivitě, pokud nevybočuje z přirozených morálních hodnot ověřených dějinami, ale zároveň empaticky vnímá skutečně potřebné a zajišťuje je řádným sociálním programem.

Pokud porovnávám naše politické strany, pak nepochybuji o pravicovosti TOP, která se ještě musí postupně kultivovat, aby neuvázla opět v předlistopadovém myšlení. Pro mne je jistou zárukou kultivace správným směrem předseda strany kníže Karel Schwarzenberg, jehož myšlení není poznamenáno komunistickou výchovou.

Překvapuje mne Strana zelených, která je atypicky více vpravo než ostatní její sestry v Evropě. Překvapuje mne i ODS, která je rozhodně více vlevo než si její vedoucí politici připustí. Petr Nečas charakterizuje ODS slovy „jsme stranou práce“, jako by chtěl říci, my jsme ta pravá sociální demokracie.

A ještě pár slov k proklamované levicovosti stran pro chudé. Levicovost je charakterizovaná neúctou k přirozeným vztahům a snahou veškeré vztahy organizovat podle svých ideologií. Pravicové strany by nám měly dát morální mantinely podnikání. Ale levicové strany se snaží naše vztahy ovládnout a centrálně řídit. Kam to spěje jsme poznali před Listopadem.

Levicové strany jsou prý pro chudé. Je to pravda? Konkrétně ve zdravotnictví svým úsilím o bezplatnost zdravotní péče pro všechny (stejně tak svým sociálním zajištěním všech bez ohledu na jejich potřebnost) nastavují cestu našeho zdravotnictví paradoxně na cestu nedostupnosti kvalitní zdravotní péče, kterou bychom mohli získat jen korupcí a protekcí.

To není takový problém pro bohaté. Chudí na to mít nebudou. Tím se tedy vlastně komunisté a socialisté staví proti chudým. A aby k tomu nedošlo, budou muset naše vztahy dále znásilnit a vzdálit jejich přirozené poloze.

Ostatní strany si porovnejte sami podle toho, zda jsou či nejsou pro přirozené vztahy ve svobodné společnosti, nebo si představují, že budou naši společnost řídit a určovat, a určovat, jaké vztahy jsou správné a jaké nikoliv.

Přeji šťastnou volbu! Přeji vaši volbu pro budoucnost!

Ohodnoťte tento článek!