Prohlášení Koalice soukromých lékařů

smlouva, podpis, dohoda

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k setkání s ministrem zdravotnictví dne 18. 8. 2015.

Zástupci Koalice soukromých lékařů se na svém jednání s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem dne 18. 8. 2015 dohodli, že nárůst úhrady péče jednotlivým segmentům poskytovatelů bude proporcionální, žádný segment nebude zvýhodňován a MZ ČR se pokusí navýšit ohodnocení práce lékařů změnou v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Se zájmem jsme tentýž den sledovali prohlášení pana ministra po setkání s odboráři, v němž deklaroval, že celý objem financí, který se získá navýšením platby státu za „státní pojištěnce“, bude směřovat na navýšení platů lékařů v lůžkových zařízeních, a že jim garantuje pětiprocentní platové navýšení.

Toto prohlášení vítáme v případě, že shodně stoupne ohodnocení práce lékařů v ambulancích. V opačném případě bychom stav vnímali jako zásadní porušení dohody, k níž jsme dospěli s ministrem 18. 8. 2015 a kterou jsme měli dále rozvíjet na příští schůzce 24. 9. 2015.

Na možné ohrožení kvality a dostupnosti ambulantní péče v důsledku podceňování jejího významu jsme již opakovaně upozorňovali.

Za Koalici soukromých lékařů

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR, mluvčí Koalice,

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

Ohodnoťte tento článek!