Prohlášení lékařů Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce

pero, podpis

My, níže podepsaní lékaři neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce, považujeme za nutné vyjádřit své stanovisko týkající se vyjádření ministra Hegera a primátora Svobody na tiskové konferenci dne 11.1.2011 v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“.

Zde mimo jiné zaznělo, že akutní péče o neurologické pacienty bude v případě potřeby poskytována i na našem oddělení neurochirurgie NNH. Je velice překvapivé, že jsme žádným způsobem nebyli o tomto řešení předem informováni.

Systém hospodaření a odměňování ve zdravotnictví považujeme stejně jako většina lékařů v této zemi za absurdní, a proto zcela podporujeme akci „ Děkujeme, odcházíme“. Je pro nás morálně nepřijatelné mařit svou činností oprávněné úsilí svých kolegů o nápravu poměrů ve zdravotnictví a společnosti.

Jako neurochirurgické oddělení jsme specializováni k poskytování neurochirurgické péče a není v našich možnostech ani v možnostech neurologů pracujících na našem oddělení garantovat lege artis akutní péči o neurologicky nemocné. Případným zrušením operativy dojde ke zhoršení péče též o neurochirurgické pacienty, kterého se nechceme účastnit. Neméně významné jsou pro nás případné forenzní důsledky plynoucí z plnění zcela nerealistického plánu zajistit potřebnou akutní péči o neurologicky nemocné na našem oddělení.

Doufáme, že se najdou jiná řešení celé situace, která nebudou vést k ohrožení zdraví a života pacientů!

Jan Šroubek, Jan Klener, Šárka Adámková, František Remeš, Sofia Szaboová, Štefan Raev, Daniela Šťastná, Lukáš Tittelbach, Robert Tomáš, Pavel Křivánek, Michal Šetlík, Luděk Prokop, Jiří Chrobok, František Tovaryš, Katarína Pešková, Oldřich Šoula, Filip Růžička, Roman Kučera

Tiskové prohlášení Nemocnice Na Homolce:

Vedení Nemocnice Na Homolce konstatuje, že v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ žádní lékaři v naší nemocnici výpověď nepodali.

Vedení Nemocnice Na Homolce nicméně ponechalo zcela na svobodném rozhodnutí lékařů nemocnice, jakým způsobem vyjádří svou podporu ostatním kolegům v této akci. Lékaři Neurochirurgického a Neurologického oddělení NNH vyjádřili své stanovisko dopisem, který dne 14. 1. 2011 zaslali České tiskové kanceláři.

Ve věci vyjádření o zajištění neurologické péče, které zaznělo na setkání ředitelů pražských nemocnic s primátorem hlavního města Prahy a ministrem zdravotnictví dne 11. ledna 2011 považuje vedení Nemocnice Na Homolce za seriózní uvést, že Nemocnice Na Homolce je schopna se postarat o neurologické pacienty lege artis – tedy dle správných standardů lékařské péče – pouze v rámci své kapacity.

Ohodnoťte tento článek!