Prohlášení lékařů Neurologické kliniky FN Motol k závazku poskytnutí akutní neurologické péče na území Prahy a ve Středočeském kraji

pero, podpis, smlouva

My, níže podepsaní lékaři Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol, se přidáváme ke kolegům z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LF UK a FN Motol a vyjadřujeme plnou podporu akci „Děkujeme, odcházíme“. Ti z nás, kteří výpověď nepodali, tak ale nečiní z důvodů nesouhlasu s požadavky výzvy.

Jsme znepokojeni neochotou k vyjednávání ze strany MZ ČR, které místo konstruktivního přístupu neváhá vystavit pacienty krizové situaci se všemi důsledky – v naší odbornosti jde především o kolaps akutní neurologické péče (zejména o pacienty s cévními mozkovými příhodami).

Ministr zdravotnictví se po jednání se zástupci magistrátu veřejně zavázal, že akutní neurologická péče v hlavním městě a Středočeském kraji bude suplována pouze Neurologickou klinikou FN Motol a částečně Nemocnicí na Homolce. Zajištění péče však nebylo s vedením naší kliniky projednáno.

Vzhledem k počtu podaných výpovědí na naší klinice bude z kapacitních důvodů velmi problematické zajistit kontinuitu neurologické péče i v naší spádové oblasti. Je proto nemožné přebírat závazky k zajištění péče o pacienty z jiných regionů a níže podepsaní lékaři tento nerealistický plán zásadně odmítají.

Je též nutné připomenout, že obdobné postupy vedly v okolních zemích v minulosti k závažným forenzním důsledkům jak pro lékaře, kteří se na podobných improvizovaných provozech podíleli, tak pro provozovatele zdravotnických zařízení, která nebyla schopna nárůst kapacity pacientů zvládnout.

Doufáme, že kompetentní orgány najdou jiné řešení celé situace, nežli improvizovaná a nesystémová opatření, která by ve svém důsledku mohla vést k ohrožení zdraví pacientů.

MUDr. Tomáš Nedělka, MUDr. Eva Houžvičková, MUDr. Jana Kotašková, Doc. MUDr. Jakub Hort, PhD., MUDr. Eva Meluzínová, MUDr. Hana Magerová, MUDr. Petr Marusič, MUDr. Zuzana Matoušová, MUDr. Radim Mazanec, MUDr. Kateřina Zárubová, MUDr. Aleš Homola, MUDr. Jaroslava Schwabová, MUDr. Varjassyová Alexandra, MUDr. Ondřej Chudomel, MUDr. Martin Vyhnálek, MUDr. Martin Tomášek, MUDr. Helena Dvořáková, MUDr. Hana Krijtová, Aleš Tomek, Doc. MUDr. J. Jeřábek, CSc., MUdr. Barbora Urbanová, MUDr. Rudolf Černý, CSc., MUDr. Jan Laczó, MUDr. Eva Vašková

(pod textem prohlášení jsou podepsáni jen lékaři, kteří nepodali výpověď v rámci akce „Děkujeme-odcházíme“ a kteří rovněž ponesou veškeré závažné důsledky vzniklé situace a nesystémových kroků zainteresovaných politických představitelů)

Ohodnoťte tento článek!