Prohlášení Vědecké rady ČLK k aktuální situaci ve zdravotnictví

ČLK

Na zasedání Vědecké rady České lékařské komory dne 13. ledna 2011 proběhla diskuse o aktuální situaci ve zdravotnictví.

Členové VR ČLK – představitelé většiny klíčových oborů české medicíny – jsou přesvědčeni, že pokud nedojde k dohodě s lékaři, kteří podali výpověď k 31. 12. 2010, nebude od 1. března 2011 v nemocnicích zajištěna ani akutní lékařská péče.

Členové VR ČLK současně upozorňují, že závažné organizační problémy při poskytování zdravotní péče nastanou mnohem dříve.

Z těchto důvodů se bude 3. 2. 2011 konat mimořádné zasedání VR ČLK.

Toto prohlášení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy VR ČLK.

MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD – předseda VR ČLK

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Ohodnoťte tento článek!