Prohlášení Vědecké rady 1. LF UK k výzvě Děkujeme, odcházíme

1. LF UK logo

Považujeme za nezbytné vyjádřit se ke kampani „Děkujeme, odcházíme“. Lékaři a ostatní zdravotníci uskutečňují i v obtížných ekonomických podmínkách v naprosté většině případů péči o nemocné na vysoké profesionální úrovni odpovídající současnému poznání.

Akce lékařů “Děkujeme, odcházíme” je vyústěním neřešených a oddalovaných problémů českého zdravotnictví, zejména systému kvalifikačního – specializačního vzdělávání, přesčasové práce a oprávněných mzdových požadavků, kdy kvalitně poskytovaná zdravotní péče je realizována zejména na úkor ohodnocení práce lékařů a dalších zdravotnických profesí.

Odchody lékařů z nemocničních zařízení významně ovlivní výuku nejen studentů lékařství, ale také specializační a celoživotní vzdělávání lékařů.

Nemůžeme pominout ani skutečnost, že komplikovaná situace ve veřejném zdravotnictví nezneklidňuje jen potenciální pacienty, ale v nemenší míře mladé lidi, kteří se mohou rozhodovat o studiu lékařství.

Apelujeme na představitele státu, aby se touto neobvykle závažnou situací zabývali co nejdříve, a nalezli v systému zdravotního pojištění prostředky pro adekvátní ohodnocení práce lékařů a zdravotnických pracovníků.

Domníváme se, že tato situace je řešitelná. Dle aktuálních informací zvažuje odchod, respektive podala výpověď, přibližně třetina lékařů působících ve všech typech nemocnic. Tato situace může vést k chaosu a ohrožení výuky a poskytování zdravotní péče.

Poskytování kvalitní zdravotní péče a její dostupnost je jednou z priorit civilizovaných společností.

Naše morální podpora kampani „Děkujeme, odcházíme“ nechť je chápána jako výraz porozumění a solidarity s našimi kolegy a snaha po rychlém řešení uvedených problémů.

Prohlášení Vědecké rady 1. LF UK ze dne 14.12.2010

Ohodnoťte tento článek!