Projekty typu Moje ambulance fungují i v zahraničí

Titulní obrázek

Projektu Moje ambulance, který sdružuje praxe soukromých lékařů, bude v březnu rok. Co této myšlence říkají „stálí komentátoři“ Zdraví.Euro.cz? „Z mého pohledu se může jednat o jednu z variant, jak zajistit péči a vyřešit organizační stránku věci v případě, že ji nechce řešit praktický lékař nebo mu vyhovuje být zaměstnancem než podnikajícím subjektem. Záleží také na výši mzdy, kterou mu podnikající subjekt nabídne a stanoví i ve výsledku skutečně vyplatí, “ píše Zdeněk Schwarz…

Už rok bude fungovat projekt Moje ambulance (MA), který nabízí soukromým praktickým lékařům možnost pracovat za stálý plat a stálé pracovní výhody jako zaměstnanec. Podle šéfa projektu Marka Potysze chce MA vybudovat zhruba 35 sdružených praxí. Myslíte si, že díky těmto clusterům dojde na poli praktického lékařství ke konkurenci, jak doufá Marek Potysz, nebo tento projekt naopak praktické lékaře zadusí?

Odpovídá ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz, jeden ze „stálých komentátorů“ Zdraví.Euro.cz.

Zklamu vás, o tomto projektu nic nevím. Vzhledem k tomu, že nejsem praktik, tak s tím ani nemám žádnou zkušenost. Proto je nevhodné, abych to jakkoliv komentoval. K tomu se musí vyjádřit praktici a občané – pacienti. Přesto to zkusím.

mého pohledu se může jednat o jednu z variant, jak zajistit péči a vyřešit organizační stránku věci v případě, že ji nechce řešit praktický lékař nebo mu vyhovuje být zaměstnancem než podnikajícím subjektem.

Záleží také na výši mzdy, kterou mu podnikající subjekt (MA) nabídne a stanoví i ve výsledku skutečně vyplatí. Pokud se cena bude určovat trhem a regionální situací, tak může být výrazně odlišná od té stávající.

Všichni víme, že praktických lékařů je nedostatek a existují regiony, kde praktika nemají a nemůžou jej sehnat ani za nabízené výhody.

Obce nabízejí ubytování nebo domy či jiné nemovitosti, aby lékaře do regionu vůbec dostaly. Stejně tak víme, že věková struktura praktiků v ČR je vysoká a hodně praktiků je v důchodovém věku.

Také víme, že počet možných nových praktiků je omezen a vyhlídky jsou spíše zoufalé, protože i kdyby šli všichni stávající studenti lékařských fakult na praktiky, tak to na pokrytí sítě nebude stačit. A musíme počítat s odchodem nejen do jiných oborů, ale i mimo ČR a i zcela mimo medicínu, což potvrzují statistiky posledních let.

Obávám se proto situace, která by mohla nastat, že praktici jakožto nedostatkové zboží budou vysoce cenění a to by mohlo vézt i ke krachu takovýchto sdružení jako je MA, protože nebudou efektivní z nedostatku finančních prostředků na pokrytí požadavků (mezd) praktiků.

Jistě tento problém ovlivní příval lékařů z východu nebo může také ovlivnit přesun lékařů z jiných oborů z nemocnic, pakliže se jim to usnadní a umožní.

Vše bude ovlivňovat to, jak budou nastaveny mantinely, parametry a celý systém vzdělávání, včetně postgraduální výchovy, ale i obchod s praxemi, který převážně stagnuje. Převažuje zcela opačný problém, že praktici nyní nejsou a není komu praxi nejen nabídnout, ale i prodat.

Na závěr ještě své vyjádření doplním tím, že v zahraničí jsou podobná sdružení a i u nás to není nic neobvyklého. Již nyní je takto zajištěna péče v některých oblastech nebo např. na privátních poliklinikách.

Proto se domnívám, že dnes je spíše konkurence mezi těmito subjekty než mezi praktiky a neobávám se, že by kolegy praktiky něco zadusilo. Budou muset existovat vždy, protože primární péče je potřebná a nenahraditelná i ekonomicky výhodnější.

Zdeněk Schwarz, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!