Protest všeobecných praktických lékařů nad připravovanými změnami ve specializační přípravě

dítě, lékařka, praktik, ordinace, pediatr

Všeobecní praktičtí lékaři v současné kritické době zásadně nesouhlasí s plánovaným přesouváním nákladů na specializační přípravu ve svém oboru na nemocnice a další zdravotnická zařízení.

Uvedené opatření zhorší již tak špatnou ekonomickou situaci většiny nemocnic a dále omezí možnosti spravedlivého odměňování nemocničních lékařů.

Omezí i možnosti vzdělávání v této specializaci, při čemž situace je již nyní kritická. Trvají na svém požadavku, aby byl zachovaný dosavadní systém, kdy specializační příprava všeobecných praktických lékařů je pokryta včetně platů pomocí RM.

Uvedený požadavek vyplývá ze skutečnosti, že specializační příprava se v uvedeném oboru skládá z krátkodobých stáží a na rozdíl od ostatních specializací pro dané oddělení nepřinášejí žádný ekonomický přínos.

Dále žádají, tak jako dosud o zachování RM po celou délku specializační přípravy.

Protože zaslané dopisy a informace na MZ zatím nepřinesly řešení, žádají o okamžitou schůzku ministra zdravotnictví nebo příslušného náměstka pro vyřešení této záležitosti ještě před vyjitím nové metodiky pro rok 2011.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Ohodnoťte tento článek!