Reakce na výpověď prof. Žaloudíkovi

pero, podpis, smlouva

Zpráva o tom, že prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., obdržel výpověď z Masarykova onkologického ústavu, vyvolala řeadu reakcí. V tomto článku najdete otevřený dopis lékařů Oddělení chirurgické onkologie prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc., otevřený dopis ČLK ministerstvu zdravotnictví a dopis ČLK řediteli Masarykova onkologického ústavu.

Otevřený dopis lékařů Oddělení chirurgické onkologie řediteli Masarykova onkologického ústavu,
prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc
.

Pane řediteli,

v pátek 22.1.2010 jsme se dověděli, že jste dal výpověď našemu váženému kolegovi, prof. MUDr. Janu Žaloudíkovi, CSc. Deklarovaným důvodem pro ukončení jeho pracovního poměru v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) má být „nadbytečnost“, dle vyjádření tiskové mluvčí ústavu hrají roli i ekonomické faktory v době „nynější hospodářské krize“.

Za situace, kdy má naše oddělení personální nedostatek, je vypsáno výběrové řízení na dalšího lékaře–chirurga a hospodaření ústavu je dle dostupných informací zcela bezproblémové, jsme tímto Vaším krokem negativně překvapeni, až zaskočeni, a nerozumíme mu.

Nepřísluší nám spekulovat o jiných důvodech výpovědi prof. Žaloudíka, které zaznívají z úst vysokých politických činitelů, a o kterých jsme se již ve stejný den (pátek 22.1.) mohli dočíst na internetových zpravodajských serverech. Jako lékaři posuzujeme věc z čistě profesního hlediska.

Odchodem prof. Žaloudíka ztratí Masarykův onkologický ústav vynikajícího lékařského a pedagogického odborníka a tím i podstatnou část vysokého kreditu, kterému se mezi laickou i odbornou veřejností těší.

Lékaři našeho oddělení přijdou o zkušeného kolegu, jenž si i při svém vysokém pracovním vytížení udržuje kontakt s každodenní medicínou, pravidelně poskytuje cenné odborné rady a léčí pacienty, kteří se na náš ústav obracejí z území celé České republiky a mnohdy i ze zahraničí jako na superkonziliární pracoviště.

Jsme přesvědčeni, že odchod prof. Žaloudíka z MOÚ povede ke snížení kvality zdravotní péče, kterou je náš ústav schopen svým klientům poskytnout. S Vaším rozhodnutím proto vyjadřujeme nesouhlas. I přes znepokojující jevy, jakým výpověď špičkovému chirurgovi nepochybně je, pro nás léčba vážně nemocných pacientů zůstává absolutní prioritou.

V Brně 25.1.2010, lékaři Oddělení chirurgické onkologie MOÚ (abecedně):

MUDr. Marek Bažout, MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Eber, doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., MUDr. Lukáš Fiala, MUDr. Lucie Gabrielová, prim. MUDr. Vojtech Chrenko, CSc., MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., MUDr. Libor Němec, MUDr. Martin Ondrák, MUDr. Jan Silák, MUDr. Lukáš Sirotek, doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D., MUDr. Radim Šimůnek, MUDr. Pavlína Vrtělová

Otevřený dopis České lékařské komory ministryni zdravotnictví Daně Juráskové

Vážená paní ministryně,

jménem Vědecké rady České lékařské komory si Vás dovolujeme požádat o přezkoumání a případnou korekci, z našeho pohledu, velmi neuváženého kroku kolegy Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., který z pozice ředitele Masarykova onkologického ústavu propustil z ústavu našeho dlouholetého kolegu, renomovaného onkochirurga evropského věhlasu Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., je nejen špičkovým lékařem, ale jak prokázal i ve dvou funkčních obdobích děkana Lékařské fakulty Masarykovy university, i vynikajícím a čestným člověkem, učitelem.

Domníváme se, že Vám nebude lhostejné počínání kolegy Prof. MUDr. Vorlíčka a vahou svého úřadu uvedete toto počínání na správnou míru. V tomto konání Vám vyslovujeme plnou podporu.

Stojíme plně za svým názorem, že v současné České republice není žádný lékař „nadbytečný“ a v případě Prof. MUDr. Jana Žaloudíka,CSc., se jedná o nenahraditelnou ztrátu především pro pacienty onkologického ústavu, studenty Lékařské fakulty Masarykovy university, ale i pro nás lékaře a členy Vědecké rady České lékařské komory.

Zůstáváme v úctě,

členové Vědecké rady České lékařské komory.

Prim. MUDr. Aleš Herman, Ph.D., MUDr. Milan Kubek, MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. , Doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc., Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Eva Králíková, Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Jan Pajerek, Prim. MUDr. Hana Stankušová, CSc., MUDr. Jaroslav Štrof, CSc, MBA, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; po datu 25. 1. 2010 přidali svůj podpis Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Anna Jedličková, MUDr. Václav Runt, prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc., Doc. MUDr. Václav Dostál, Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Otevřený dopis České lékařské komory řediteli Masarykova onkologického ústavu, prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc.

Vážený pane řediteli,

s pobouřením jsme vyslechli zprávu o propuštění našeho dlouholetého kolegy, člena Vědecké rady České lékařské komory, děkana Lékařské fakulty Masarykovy university prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., z Masarykova onkologického ústavu.

Prof. MUDr. Žaloudík pomáhal budovat Masarykův onkologický ústav 30 let a nyní je propuštěn, ke škodě pacientů, studentů a lékařů, pro „nadbytečnost“.

Vyslovujeme zásadní nesouhlas s tímto postupem, který pokládáme ze neuvážený a vedený spíše iracionálními pohnutkami.

Důrazně Vás žádáme o nápravu Vašeho kroku.

V úctě členové Vědecké rady České lékařské komory.

Prim. MUDr. Aleš Herman, Ph.D., MUDr. Milan Kubek, MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. , Doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc., Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Eva Králíková, Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Jan Pajerek, Prim. MUDr. Hana Stankušová, CSc., MUDr. Jaroslav Štrof, CSc, MBA, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; po datu 25. 1. 2010 přidali svůj podpis Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Anna Jedličková, MUDr. Václav Runt, prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc., Doc. MUDr. Václav Dostál, Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Odpověď prof. Vorlíčka na otevřený dopis lékařů MOÚ najdete zde:
http://www.Zdravi.Euro.cz/denni-zpravy/komentare/odpoved-prof-vorlicka-na-otevreny-dopis-lekaru-mou-449390

Ohodnoťte tento článek!