Reakce VZP na informace o údajně chystané likvidaci nemocnic

Článek na www.aktualne.cz „Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace. Tady jsou“ a další spekulace a nepravdy, které se objevují v souvislosti s restrukturalizací lůžkového fondu (a VZP) v médiích, jsou tím, co mě vede k zaslání tohoto vyjádření.

Článek, na nějž VZP reaguje, najdete ZDE.

Všichni vnímáme stoupající náklady na zdravotní péči a s tím související potřebu hledání úspor uvnitř rezortu zdravotnictví. Cest k úsporám je mnoho a jednou z nich je restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu v České republice.

Za posledních 20 let prošla medicína výrazným vývojem. Moderní diagnostické a léčebné postupy snižují potřebu hospitalizace, umožňují přesun vybrané operativy do jednodenní péče nebo přímo do ambulantního režimu.

Přebývají tak lůžkové kapacity nejen na očních a ORL odděleních, ale díky obecně významně zkrácené době hospitalizace i v ostatních oborech. Moderní léčba se promítla do všech oborů; omezuje potřebu hospitalizace jen na nejzávažnější případy. Obecně nižší potřeba hospitalizace, a tím i nižší nároky na lůžkovou kapacitu, si již vynutily organizační změny v provozu některých lůžkových oddělení.

Vznikla tak potřeba vytváření spojeného lůžkového fondu příbuzných odborností, tj. primariátu spojeného lůžkového fondu chirurgických nebo interních oborů. Ze stejných důvodů se vytvářejí multioborové JIP.

Při redukci akutního lůžkového fondu musí být zachována taková síť lůžkových zdravotnických zařízení, která zajistí dostupnost zdravotní péče. Při hodnocení dostupnosti zdravotní péče bude zohledněna jak spádová oblast zařízení, migrace obyvatel za zdravotní péčí, tak i samotná dojezdová vzdálenost.

Veškeré změny v rámci procesu restrukturalizace a optimalizace lůžkové péče je nutné i z pohledu poskytovatelů zdravotní péče řešit pragmaticky. V nemocnicích, kde jsou nevyužívané lůžkové kapacity (což vypovídá o jejich naddimenzovanosti), je snížení lůžek a související zvýšení efektivity zdravotnické zařízení optimální. Heslem nemocnic by mělo být: menší, ale stejně výkonná. A navíc, pokud jsou rušená lůžka trvale či dlouhodobě neobsazená, nemělo by se jejich uzavření dotknout pacientů.

V současné době probíhají jednání k restrukturalizaci lůžkového fondu při aktivní účasti všech zainteresovaných subjektů ve zdravotnictví na všech úrovních – tj. mimo jiné samozřejmě i plátců zdravotního pojištění, ministerstva zdravotnictví, odborných společností působících ve zdravotnictví, poskytovatelů zdravotní péče, orgánů státní správy atd.

Restrukturalizace lůžkové péče by měla být dokončena v průběhu roku 2012, kdy k 31. 12. 2012 končí platnost stávajících rámcových smluv s poskytovateli lůžkové zdravotní péče, přičemž cílem plátců zdravotního pojištění od roku 2013 je uzavřít smluvní vztahy s těmi poskytovateli lůžkové zdravotní péče, jejichž péče je skutečně potřebná, dostupná na všech úrovních, využívaná, efektivní, kvalitní a splňující veškeré nároky medicíny 21. století.

Samotný proces restrukturalizace lůžkové péče probíhá na úrovni jednání mezi zástupci regionálních poboček VZP ČR, Svazu zdravotních pojišťoven a statutárních zástupců poskytovatelů zdravotní péče, zřizovatelů apod. Mj. jsou posuzovány i další kritéria: např. data mapující migraci pacientů za zdravotní péčí, plnění věcného, technického a personálního vybavení dle platné legislativy, souběhy úvazků lékařů, využití lůžkového fondu, geografická dostupnost péče, zhodnocení produkce ve vybraných oborech, minimální počet tzv. klíčových výkonů, kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče, akreditace zdravotnických zařízení, klinicko-ekonomické parametry, stanovení poměru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními důvody pro hospitalizaci (poměr terapeutických a diagnostických hospitalizací), apod.

Ke strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče Správní rada VZP ČR NESCHVÁLILA ŽÁDNÝ materiál, ze kterého by vyplynulo, že VZP bude rušit nějakou nemocnici. Proto tímto k článku pana Holuba uvádím, že nevíme, odkud čerpá své maniakální představy.

Uvedený server budeme žalovat o náhradu škody, která vzniká tím, že jsou zveřejňovány ničím nepodložené zprávy, které nás ekonomicky poškozují, což doložíme a vyčíslíme. Podáme zároveň trestní oznámení za šíření poplašné zprávy.

Mgr. Anna Veverková, MPA, ředitelka Odboru komunikace VZP

Reakce VZP na informace o údajně chystané likvidaci nemocnic
Ohodnoťte tento článek!