Recept na zdravý rozum

léky, předpis, recept

Ředitel SÚKL Martin Beneš zaslal poslancům recept na zdravý rozum. Žádá jím poslance, aby mu pomohli zlegalizovat bezmála stomilionovou investici do stále ještě nezákonného systému sběru osobních údajů pacientů, zároveň poslancům poněkud neobratně naznačuje, že se jim zdravého rozumu nedostává.

Přesvědčuje zákonodárce, že pacienty v České republice masivně ohrožují padělaná léčiva. Vyzývá, aby poslanci snížili rizika spojená s výskytem padělků léků v legálním dodavatelském řetězci.

Přitom Státní ústav pro kontrolu léčiv v listopadu 2009 o padělcích léčiv velmi obšírně informoval v odborném tisku.

Krom jiného se v článku píše:

„Na problematiku padělků se v rámci SÚKL specializuje oddělení enforcementu (vymáhání práva) a regulace reklamy. Toto oddělení od roku 2004 aktivně zjišťuje a šetří nelegální zacházení s léčivy, monitoruje výskyt padělků v legálním distribučním řetězci i na černém trhu a spolupracuje v tomto směru také se zahraničními institucemi. Za dobu své činnosti oddělení zjistilo a předalo k dalšímu šetření Policii ČR celkem 20 padělaných léčivých přípravků. V jednom případě šlo o padělek anabolického steroidu, ve všech ostatních pak o padělky léků na erektilní dysfunkci. Ani v jednom případě nebyl výskyt zjištěn v legálním distribučním řetězci.“

Buď pan ředitel není informován o výsledcích práce jednoho z oddělení SÚKL, nebo se mu taková statistika jednoduše nehodí. Tím spíš, když Evropská komise navrhuje úpravu Směrnice 2001/83/EC ve smyslu zvýšení dohledu a inspekční činnosti nad výrobou a distribucí léčiv.

Zatímco v Evropě doporučují zvýšený dohled už ve stádiu výroby a distribuce, u nás se navrhuje sledovat léčivé přípravky až při jejich výdeji pacientům.

A recept na zdravý rozum?

Po rozhodnutí ÚOOÚ, který v roce 2009 označil aktivity SÚKL za nezákonné, lze s trochou nadsázky uvést, že vystavením receptu porušuje zákon i ředitel SÚKL. Podle § 80 zákona č. 378/2007 Sb., mohou recepty vystavovat lékaři nebo veterinární lékaři.

Doktor Beneš lékařem není a jeho jednání je evidentně v rozporu s §80 zákona. Z toho vyplývá, že je recept vystavený poslancům neplatný.

Autor je prezident České lékárnické komory

Ohodnoťte tento článek!