Rok ve znamení eHealth

Žijeme ve společnosti, kde funguje veřejné zdravotní pojištění. To znamená, že zdravotnictví má více či méně (dle aktuálního hospodářského vývoje a poslední dobou spíše více) omezený rozpočet.

Manažerský panel týdeníku EURO

Přitom zavádění moderních léčebných postupů do praxe je rok od roku nákladnější a zároveň, jak se prodlužuje střední délka života, nároky občanů na vyšší čerpání lékařské péče rostou.

Aby finanční prostředky byly cíleny tam, kde jich je nejvíce potřeba, tedy na léčbu samotného pacienta, to zajistí a efektivně podpoří jednotlivé nástroje eHealth. Právě nyní se v českých médiích široce diskutuje o tom, zda jsou náklady na vybudování systému elektronického zdravotnictví adekvátní a kdy se tato investice začne zdravotnictví vyplácet.

Například ve Velké Británii běží od roku 2004 projekt NHS SCR, který v přepočtu stál již téměř 350 miliard korun. Pokud se podíváme k našim nejbližším sousedům, tak na Slovensku startuje projekt elektronizace zdravotnictví v přepočtu za dvanáct miliard korun.

Zapojení do systému má být povinné pro lékaře i pacienty a všechny náklady na elektronizaci budou lékaři hradit ze svých zdrojů. Již dnes se slovenští lékaři proti tomuto systému bouří – tato reakce se dala očekávat.

Proto autoři českého projektu EZK stále prosazují dobrovolnost, registrace probíhá pouze se souhlasem pacienta, respektive lékaře – sice je to na první pohled delší cesta, ale zato jediná správná. Efektivně budují elektronické zdravotnictví v Rakousku, kde od roku 2005 vložili do projektu eHealth v přepočtu dvě miliardy korun.

V každé z uvedených zemí je samozřejmě jiný počet pacientů či lékařů a projekty fungují v různých sociálně-ekonomických prostředích, nicméně i tak vychází ze srovnání český projekt eHealth jako jeden z nejefektivnějších na světě.

Důležitým krokem pro získání podpory ze strany lékařské veřejnosti v České republice je připravované posílení motivace lékařů zdravotní pojišťovnou ve spojení se smluvní politikou vůči zdravotnickým zařízením. Dobrovolná účast pacienta v projektu zůstane zachována, vždyť 94 % obyvatel by takovouto službu uvítalo.

Autor je ředitel společnosti IZIP, a. s.

Ohodnoťte tento článek!