Rušení poplatků může mít negativní dopad na pacienty, tvrdí ambulantní specialisté

Sdružení ambulantních specialistů (SAS) zaslalo poslancům otevřený dopis, v němž upozorňuje na význam regulačních poplatků na rozpočet ambulancí. V průměru by prý ambulantní lékaři mohli přijít přibližně o 10 000 korun. Vyzývají proto strany budoucí vládní koalice, aby buď poplatky nerušili, nebo zajistili jejich včasnou a dostatečnou kompenzaci. Dopis přinášíme v plném znění.

Otevřený dopis k rukám poslankyní a poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V Praze dne 16. 12. 2013

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás s tímto dopisem, neboť registrujeme, že vznikající vládní koalice začíná nacházet shodu v tom, že by měly být zrušeny tzv. regulační poplatky za návštěvu v našich ambulancích.

Rádi bychom, abyste předtím, než budete o věci jakkoli rozhodovat, znali i náš pohled na celý problém.

Pro nás, ambulantní specialisty, jde o velmi citlivou otázku, neboť:

– ve stejnou dobu, kdy byly zavedeny regulační poplatky (tj. k 1. 1. 2008) nám byly jako jedinému segmentu o 5% sníženy úhrady. Hodnota bodu tehdy klesla z 1,05 Kč na 1,- Kč.

– jde v současné době o významnou součást tržeb našich ambulancí. Průměrně tímto získáme 10.000,- Kč na jeden úvazek lékaře v ambulanci za měsíc, tj. 120.000,- Kč ročně, což, jak jistě uznáte, je nemalá částka, jejíž případná absence se musí v provozu ambulance negativně odrazit.

Zároveň si dovolujeme vyjádřit názor, že 30,- Kč vydaných v souvislosti s klinickým vyšetřením (tedy nikoli při každé návštěvě u nás) je částka, která je jen velmi drobnou spoluúčastí pacientů na zdravotní péči o ně.

Tedy při zohlednění nákladů na veškerou zdravotní péči jde o malý výdej od pacienta, který je ale významným příjmem pro poskytovatele.

Proto Vás žádáme, abyste buď regulační poplatky nerušili, nebo v přesné časové souvislosti s jejich rušením zajistili všem poskytovatelům přiměřenou kompenzaci propadu tržeb. Jedině tak zabráníte poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče v ČR, k němuž jinak jistě dojde. Těch průměrných 120 tisíc Kč na jednoho lékaře a rok nikdy nebyly zbytečně vynaložené peníze a jistě by v rozpočtech poskytovatelů chyběly.

Pro případ, že by pro Vás byla jako jediná průchodná varianta zrušení poplatků, žádáme, aby ke stejnému dni:

1. byl novelizován seznam výkonů, kde by výkony 09543, 09544, 09545,09547 (všechny se týkají výběrů poplatků) byly nahrazeny jedním signálním kódem, který by měl bodovou hodnotu odpovídající úhradě minimálně 30,- Kč.

2. byla novelizovaná úhradová vyhláška, přičemž stačí jen doplnění zcela jednoduché formulace, dle níž by výše zmíněný signální kód byl hrazen plně, tj. mimo limitaci úhradovým vzorcem.

Závěrem dopisu nám dovolte Vám předem poděkovat, že se věci budete plně a odpovědně věnovat a že nedopustíte, aby vůči občanům zdánlivě vstřícný krok měl pro ně nakonec jen negativní dopady – jak bylo zdůvodněno výše – v poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče o ně samotné.

S úctou

Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda


Unknown media type: poll
1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!