Rušení poplatků očima ředitelů nemocnic

Oslovili jsme manažery několika zdravotnických zařízení s otázkou, jaký propad v příjmech způsobí zrušení poplatku za pobyt v nemocnici, případně jak jej budou kompenzovat.

Doufáme ve slib pana ministra

Ztráta ze zrušení poplatků za hospitalizaci činí pro naši nemocnici 40 milionů korun. Vzhledem k tomu, že jsme jako jedna z mála velkých nemocnic přišli úhradovou vyhláškou proti roku 2012 o 150 milionů, dalších 40 jde již velice těžko kompenzovat bez omezení péče nebo snížení mezd. Doufáme ve slib pana ministra, že tyto příjmy nám budou kompenzovány.

Ing. Jaroslava Kunová ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň

Nejsem příliš velký optimista

V Nemocnici Jihlava činí výpadek poplatku za hospitalizaci v roce 2014 ztrátu asi 14 milionů korun. Je třeba zdůraznit, že vývoj v letech 2011–2013 výrazně postihl hospodaření nemocnic dalšími negativními efekty. V roce 2011 a 2012 došlo k navýšení DPH a také přeřazení množství spotřebního materiálu do komodit s vyšší sazbou DPH. Negativní dopad zvýšení DPH, které činilo v průměru asi 7 % celkově, nebyl nemocnicím nijak kompenzován. To je třeba si uvědomit.

Zvýšení DPH znamenalo pro naši nemocnici nárůst nákladů ve výši 24 mil. Kč, který se projevil v roce 2011 i v letech 2012 a 2013.

V roce 2013 navíc ještě došlo ke snížení úhrad od zdravotních pojišťoven. Tento smrtící koktejl, připravený nemocnicím Vládou ČR, znamenal výrazný zásah do jejich napjatého hospodaření. Nemocnice ztratily podstatnou část finančních rezerv, pokud nějaké měly, nebo se významným způsobem zadlužily u dodavatelů.

To samozřejmě druhotně vede k nárůstu nákladů minimálně v úrovni obsluhy dluhové služby. Z uvedeného je myslím jasně zřejmé, že nemocnice – včetně té naší – nemají prakticky žádné zdroje ke kompenzaci dalšího výpadku. A to už vůbec nemluvím o tom, že jsme v předchozích letech měli provádět personální opatření (navýšení lékařů), které by umožnilo vyrovnat se s požadavky pracovněprávní legislativy.

Když se zamyslím nad uvedenými fakty, musím konstatovat, že někdo vyvíjí velké úsilí, aby dovedl nemocnice plošně na pokraj ekonomického krachu. Důvody si každý jistě dovodí sám. Jsem zvědav, zda v tomto destruktivním trendu bude pokračovat i nová vláda. Upřímně, velký optimista nejsem. Zájem o nemocnice je značný.

MUDr. Lukáš Velev ředitel Nemocnice Jihlava

Je těžké cokoli odhadnout

Pardubická krajská nemocnice v roce 2013 na všech regulačních poplatcích vybrala necelých 28 milionů korun. Podstatnou část, cca 70 %, tvořily poplatky za pobyt v nemocnici. Na nich jsme získali přibližně 19 milionů korun. Tyto peníze, byly využity na provozní záležitosti, na investice do zdravotnické techniky nebo na snížení kumulované ztráty.

Pochopitelně budou chybět. Momentálně se na úrovni vlády a parlamentu stále vede diskuse, v jaké míře poplatky budou či nebudou fungovat, a hledají se zdroje, aby výpadek byl nějakým způsobem pokryt. Takže zatím je těžké odhadovat, jak vysoká ztráta bude.

Mgr. Dušan Korel tiskový mluvčí Pardubické krajské nemocnice, a. s.

Očekáváme kompenzace

Regulační poplatky za pobyt v nemocnici představují ve Fakultní nemocnici Olomouc přibližně 26 milionů korun ročně. Tato částka určitě není nevýznamná, k udržení vyrovnaného rozpočtu ji budeme muset kompenzovat přesunem z jiných oblastí.

Nicméně chod nemocnice to zásadním způsobem komplikovat nebude, jsme schopni situaci zvládnout, aniž by to znamenalo zhoršení kvality péče poskytované našim pacientům. O zrušení poplatků jsme věděli a počítali jsme s ním už při plánování rozpočtu na letošní rok, ovšem očekáváme během roku kompenzace, které přislíbila nová vláda.

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph. D. ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ohodnoťte tento článek!