Sanace neschopnosti

„Po přečtení článku „Na místě Ratha bych podnikal stejné kroky“ bych pana primáře z karlovarské nemocnice, který se velice rád podvolil tomuto „rozhovoru“, ve kterém je vidět pouze neplacená inzerce LOKu a sociální demokracie, velice rád upozornil jenom na jednu část jeho názorů,“ píše čtenář Zdraví.Euro.cz…

Po přečtení článku „Na místě Ratha bych podnikal stejné kroky“ bych pana primáře z karlovarské nemocnice, který se velice rád podvolil tomuto „rozhovoru“, ve kterém je vidět pouze neplacená inzerce LOKu a sociální demokracie, velice rád upozornil jenom na jednu část jeho názorů, a to na problematiku zákona o „neziskových nemocnicích“.

Podle jeho názoru by minimálně jedna z nemocnic v kraji měla být „krajská“ a rozhodovat o ní by měl stát. Již toto je, s prominutím, nesmysl. Pokud má o nemocnici rozhodovat stát, pak ať je to rozhodování se vším šudy, a jde tedy o nemocnici státní. Pak ale stát bude muset dosavadnímu vlastníkovi, tedy kraji, vrátit peníze, které do ní kraj investoval.

A dále, podle zákona o „neziskových nemocnicích“ bude zřizovatel povinen, pokud bude nemocnice ve ztrátě, uhradit tuto její ztrátu. Již nyní ministerstvo zdravotnictví prokazuje, jak je neschopné řídit svůj resort, když najednou bude hradit „předlužení“ svých státních zařízení ve výši dvou miliard korun.

Takže stejně by za krátkou dobu dopadly i všechny ty proklamované krajské, státem řízené nemocnice. A kde pak ministerstvo vezme peníze na úhradu vzniklých ztrát. Lékaři budou spokojeni, ředitelé nemocnic jim budou povinni zvyšovat platy podle rozhodnutí ministerstva a „bonusového a sankčního řádu“, tím budou ve vysokých ztrátách, a ministerstvo bude opět požadovat další a další peníze ze státního rozpočtu na sanaci své neschopnosti. Takto ale podle mne a podle mnoha dalších reforma zdravotnictví nevypadá.

Ing. Zdeněk Charvát, daňový poradce, www.Zdravi.Euro.cz

Autor reaguje na článek Na místě Ratha bych podnikal stejné kroky

Článek nemusí vyjadřovat názor redakce.

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

pijavice

ad Ing.Charvát

velmi si vážím a souhlasím s vaším příspěvkem. Necht p.řed.zkusí /jenom zkusí nanečisto/ vést tuto nemocnici na vlastní triko jedno jediné čtvrtletí bez státního

příspěvku s nulovým deficitem a ještě k tomu at zvedne všemu zdrav. personálu platy a odměny dle směrnic MnZ.Pak at veřejně informuje jak byl úspěšný.

Sajdl

Pan inženýr daňový poradce a jeho souhlasící pijavice sice umí kritizovat a mluvit o tom, co si nepředstavují, ale jejich agitace pro ODS a jejich „reformy“ zcela postrádá jak si tedy tu svou reformu představují. Tunelování a pumpování krajských akciových nemocnic a snižování platů zdravotníkům se asi líbí inženýrům daňovým poradcům, ale proč by to měli hájit zdravotníci?!?

další pijavice

Nechápu, kde samozvaní kritici zdravotnictví berou tu drzost zaměňovat zdravý rozum za příslušnost k ODS. Nebo Vám se,pane Sajdle,zdá rozumné, že se platy zvyšují v organisacích, které jsou v dluzích? Jak mi to vysvětlíte? Samozřejmě,že přeměnou na a.s. nemocnice lékařům upraví platy podle momentální ekonomické situace.Je snad jediným měřítkem úspěšnosti podnikaní výše platů zaměstnanců? Myslím, že byste měl zkusit podnikat na vlastní triko.Poznal byste velice brzy,že různá nařízení, kterými MZ zvedá platy zaměstnancům nemocnic se zákonitě musí projevit v jejich bilancích.Tuneluje je vlastní ministerstvo a kdo na to doplácí? No kdo si myslíte, že zaplatí ty 2 miliardy,které do nemocnic přitekly?Kdo zaplatí to 15% navýšení platů nemocničním doktorům? Vy si myslíte, že Vy to nebudete?

MUDr Jiří Kilian

Po přečtení článku “ Sanace neschopnosti “ bych pana inženýra, daňového poradce, který se velice rád podvolil k neplacené inzerci akciofilních numismatiků, velice rád upozornil jenom na jedno :

Zadlužení nemocnic nevyplývá jen z chyb v hospodaření, které možná existují, ale z toho, že cena péče je vyšší, než je výše úhrad za ni.

Až přijde ekonomika, aby zahnala medicínu na scestí a až stát povolí bez osobní odpovědnosti poskytovateli ohlížet se jen na ekonomické parametry a nebude ho trestat za péči non lege artis a až všechny opěvované akciovky vyzobou všechny rozinky a případně se začnou rvát o jejich zbytek, pak budou oni inserovaní akciofilové spokojeni a nemocní zůstanou stranou zájmu.

To teprve bude ta právná reforma.

Ing. Zdeněk Charvát, daňový poradce

K panu Sajdlovi

Vážený pane, pokud jde o tunelování podle vás krajských akciových nemocnic, zatím se podle mne nic takového neděje. Můj názor na danou věc vychází z jednoho jednoduchého principu. Pokud se nemýlím, pak pokud je někdo lastníkem, pak by také měl mít právo o svém majetku rozhodovat. To ale zákon o „veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních“ podle mne popírá, neboť rozhodující roli pro určování toho, co se bude léčit, jaké přístroje se budou pořizovat, jaké bude muset být personální obsazení, jaká bude přesná spádová oblast, a jaké budou platy, nemá vlastník, tedy kraj, ale ministerstvo zdravotnictví.

Proto tedy moje stanovisko k názoru pana primáře Brázdila, že pokud by mělo jít o jím uvedenou jednu nemocnici vždy v kraji, pak by to tedy měla být nemocnice vlastněná státem, aby ten měl i odpovědnost za případné vznikající ztráty v hospodaření. Jinak pochopitelně názor na možné řešení ve zdravotnictví mám, ale ten není na relativně krátký příspěvek e-mailem.

Ing. Zdeněk Charvát, daňový poradce

k MUDr. Jiřímu Kiliánovi

Vážený pan doktore, nejsem slepým propagátorem. Podle mne ale nemůže být nikdy rozhodující právní forma zdravotnického zařízení. Všechna musí mít nastaveny rovné podmínky pro své fungování. Ale k tomu, co jste uvedl ohledně toho, že cena péče je vyšší, než úhrady za ní. Ano, lze s Vámi souhlasit. Není to ale ve všech případech. Dnes to totiž, při paušálním způsobu úhrady, nikdo pořádně neví. Ale předkládám k zamyšlení pár postřehů:

– poslední cena bodu byla stanovena v roce 1998 na úrovni 0,89 Kč

– ocenění jednotlivých výkonů počtem bodů je rovněž z tohoto období a bylo stanoveno MZ

Takže ano, souhlasím, že skutečná nákladová cena péče je vyšší než úhrady za ní. Ale pak jsou pouze tři možnosti:

– stanovit maximální rozsah možné péče podle jednotlivých odborností a diagnóz (prodloužení čekacích dob na výkony)

– stanovit rozsah péče, který bude hrazen ze zdravotního pojištění, a další výkony, které budou s doplatkem pacienta nebo s jeho plnou úhradou

– ponechat stávající rozsah poskytované péče, dále zvyšovat náklady např. zvyšováním mezd (i když proti němu v žádném případě nejsem, mnozí lékaři si jistě vyšší plat zaslouží), ale také stanovit, že se musí povinně zvýšit odvody všech poplatníků na zdravotní pojištění.

Ivo Procházka

4Sajdl: Protože zdravotníci, kteří používají mozek, by rádi pracovali, živili sebe a své rodiny ze svý příjmů i v letech následujících. Proč by měli výše jmenovaní předkládat explikaci svých reforem, za to jsou zodpovědni a placeni jiní. Na pováženou je to, že ti to také nedělají. Pak to ale logicky dělají ti, kteří tomu nerozumí.

Výsledkem bude afunkční předlužený hampejz díky tomu,a v tom souhlasím s dr. Kiliánem, že „cena péče je vyšší, než je výše úhrad za ni“. Se zbytkem jeho příspěvku ale nikoli, protože existenci VNÚZZ podle aktuálního znění navrhovaného zákona (a to zdůrazňuji!! – neodmítám VNÚZZ, naopak!,ale odmítám mechanismus jejich násilného vzniku a legislativní podobu) považuji právě pro shora uvedené za perspektivně neskonale větší riziko pro zdravotníky a zdravotnictví.

Zákon jsem,ve schválené podobě, pročetl mnohokrát, a je mi líto a nerozumím tomu, jak to, že člověk nesporného intelektu a tak vzdělaný jako dr Kilián to nevidí. Chápu jeho etické obavy, ale já bych také rád adekvátně materiálně zabezpečil sebe a zejména po nezbytnou dobu své děti. Argumenty a slovník dr. Brázdila jsou pro mne neakceptovatelné a vyjádřil jsem se již k jeho výchozímu rozhovoru.Ohodnoťte tento článek!