Situace připomíná varskou losovačku

pero, podpis

Vážený pane hejtmane, dovolujeme si Vás oslovit jménem obyvatel Sokolovska a jeho spádu, stejně jako zaměstnanců nemocnice v Sokolově. Z každého podniknutého kroku pana ředitele Horáka čiší vznik monopolu nemocnice v Karlových Varech na úkor nemocnice v Sokolově a Chebu.

Je zcela evidentní, že pokračuje v kursu nastaveném paní doktorkou Podzemskou, a to vybudovat ve Varech nemocnici pro Varáky a rovněž ruskou klientelu.

Kam však se poděje péče o Chebáky a Sokolováky, když vše rozhodují ve Varech?

Je politicky zcela tristní, že Sokolov se svým spádem má asi 100 000 obyvatel a nemocniční péči bude mít 20kmdaleko. I z pohledu budování nové přírodní rezervace kolem Medardu je s podivem, že připustíte postupný přesun základních oddělení do Karlových Varů.

O Sokolov je ze strany ředitele Horáka nulový zájem. Řekněte to obyvatelům Sokolova a ve volbách dopadnete jak sedlák u Chlumce. Je zcela tristní, že dokážete tuto situaci připustit v zádech s tak silným hráčem, jako je pan Štěpánek, který dlouhá léta podporuje sokolovskou nemocnici.

A vy podlehnete tlaku a lobby z Karlových Varů a nechutným tlakům na ředitele Horáka. Tento se zde zhlédl a zcela evidentně podléhá tlaku zaměstnaneckých skupin, jako dr. Merc, dříve tuto roli plnil pan doktor Brázdil a další. Je zřejmé, že ostatní z vedení, jako dr. Horník, jsou slabí hráči a poohlížejí se již po volbách na podzim.

Poslední dobou se proslýchá, že Karlovarská krajská nemocnice, a tedy i sokolovská nemocnice spadnou do dikce malé privátní nemocnice v Ostrově. Je zcela nepochopitelné, že tato malá nemocnice dokáže svým vlivem převálcovat a posléze tunelovat nemocnici v Sokolově a možná i v Chebu a v Karlových Varech.

Situace připomíná varskou losovačku svým rozměrem lobbismu a podvodu. A snad nikde v republice není možné, aby malá privátní nemocnice zaštiťovala péči takzvané krajské nemocnice, která disponuje širokým rozsahem péče. Je to zcela tristní a zřejmě jako vždy rozhodují tlaky a kontakty s ministerstvem a VZP. Je to ostudné a i Vás jako vedení kraje to dostihne v negativním slova smyslu.

Všude v republice a ve světě je to naopak a je určitou hrdostí krajských nemocnic, že jsou garantem péče v každém větším městě.

Podívejte se na situaci reálně. Cheb se zdá být zatím uspokojen varskými sliby, ale již nyní se ve Varech říká, že se zruší ARO v Chebu, úrazové oddělení a vše se po vybudování centrálního příjmu sune do Varů.

Asi stejně jako vy politici v Chebu váhají nebo spíš nejsou informováni o situaci a rizicích. Vzpomeňte na zrušení neurologie v Chebu, dodnes přináší jen problémy. Pane hejtmane, víme, že jste člověk poctivý a snad je i Vaší prioritou zachovat dříve dobře fungující nemocnici v Sokolově, stejně tak radní v Chebu snad budou usilovat o zachování jejich nemocnice a oddělení.

Spojte se s nimi a vytvořte tlak na Vary a zabraňte nevratným krokům těchto lidí, kterým nezáleží na tom, jak lidé z těchto měst budou léčeni. Nikdo neodpírá soustředit závažné případy do nemocnic s dostatečnou erudicí. Tuto funkci zde vždy dostatečně plnila Plzeň a Praha. Varocentrismus je falešný, geograficky neobhajitelný.

Bohužel tato situace a nejistota vyvrcholily do těžké krize personálu na interním oddělení v Sokolově, kterou se podle interních zpráv podařilo alespoň na čas zažehnat. Bohužel další klíčové oddělení chirurgie je postaveno na lidech včetně primáře, o jejichž erudici a dá se říci závažných škodách na zdraví mnoha lidí se v našem městě povídá od vrátného v samotné nemocnici až po radnici, a nikdo to neřeší.

Podnikatel udělá chybu a končí. Zde vedení kryje zásadní pochybení. Dávno tito lidé měli být vyhozeni. Vše toto nahrává nemocnici v Ostrově která chce převzít tuto nemocnici, o kterou se nikdo ani finančně, ani perspektivně, ani personálně nestará.

Mějte na zřeteli, že dávno bylo spočítáno u našich sousedů na západě, že například vybudování traumacentra se finančně vyplatí pro spád 1 milionu obyvatel a 100 polytraumatizovaných za dobu jednoho roku, což jsou lidé se závažnými úrazy, např. dvou systémů, jako hrudníku a břicha. Pokud nejsou tato čísla naplněna, je budování takového centra zcela nerentabilní, a to hlavně finančně.

Pevně věříme, že naleznete spojence, aby jako v minulosti prosperovaly všechny tři nemocnice.

Eduard Novák, Sokolov
(redakčně kráceno Deníkem)

Ohodnoťte tento článek!