Skutečnost je jiná

„Stát vnutil krajům při jejich vzniku zadlužená zdravotnická zařízení. Středočeský kraj si na rozdíl od státu nemohl dovolit do těchto zařízení „pumpovat“ znovu a znovu finance, aby pokryl pravidelné ztráty z hospodaření. U státních nemocnic tato praxe bohužel nadále přetrvává“ píše Josef Kantůrek…

Fakta o transformaci středočeského zdravotnictví:

* Stát vnutil krajům při jejich vzniku zadlužená zdravotnická zařízení. Středočeský kraj si na rozdíl od státu nemohl dovolit do těchto zařízení „pumpovat“ znovu a znovu finance, aby pokryl pravidelné ztráty z hospodaření. U státních nemocnic tato praxe bohužel nadále přetrvává.

* Středočeský kraj musel přistoupit ke změně statutu těchto zdravotnických zařízení a zefektivnit jejich hospodaření, aby nebyla ohrožena dostupnost zdravotní péče. Samotná právní forma akciové společnosti je jen nástrojem, jak vytvořit lépe fungující organizace s jasně vymezenou odpovědností a motivací pro všechny zaměstnance. Ze systému v žádném případě žádné prostředky neodvádí. Nikdo se neobohacuje na úkor pacientů.

* Po přeměně v akciové společnosti se středočeská zdravotnická zařízení postupně modernizují a personál je placen podle reálných možností vyrovnaného hospodaření těchto nemocnic. Máme zájem na tom, aby platy rostly, bez vyšších příjmů nemocnic si ale žádný odpovědný ředitel nemůže dovolit tímto způsobem zvýšit výdaje.

* V transformovaných zdravotnických zařízeních nehrozí kvůli novému statutu omezení zdravotní péče. O rozsahu zdravotní péče vždy rozhodují zdravotní pojišťovny, respektive jejich ochota či neochota proplácet konkrétní zdravotní výkony. Na zdravotní pojišťovny působí v tomto směru ministerstvo zdravotnictví, nikoli kraje.

* Zákon o neziskových ústavních zdravotnických zařízeních je v podobě schválené poslanci ČSSD a KSČM protiústavní a diskriminační. Vytváří totiž nerovnost různých právních forem před zákonem. Centralistickým tlakem si vynucuje přechod do formy neziskové organizace. Nedostatečně přitom vymezuje odpovědnost statutárních orgánů takového zařízení a negarantuje průhlednost hospodaření.

* Diskusí o tomto zákoně odvádí ČSSD pozornost od skutečných problému českého zdravotnictví. Zájem o pacienty a lékaře zůstává stranou.

Ing. Josef Kantůrek, Právo

autor je náměstek hejtmana pro zdravotnictví

Ohodnoťte tento článek!