Smysl komory je nad politikou

Titulní obrázek

Historie pokusů o zpolitizování a odpolitizování lékařské komory se podle vyjádření poslance Ratha počítá od protektorátních dob. Byla-li reakcí na dřívější srovnání s Klementem Gottwaldem výhružka fyzickou inzultací (i na poměry Václava Klause nestandardní), neubráníme se tentokrát velmi pesimistickým očekáváním. Jak komoru nepoliticky odpolitizovat? Jde to bez boje? Je to vůbec možné?

Důležitým obdobím snah o odpolitizování komory byl rok 2002, kdy Marek Benda navrhoval zrušení povinného členství s jasným cílem omezit moc tehdejšího prezidenta komory Davida Ratha. Ten reagoval nečekaně politicky, když pohrozil ovlivněním voleb skrze působení na pacienty. Svým unikátním způsobem, jakým často dokáže zastávat dva zcela protichůdné postoje, později odmítal funkci prezidenta komory opustit, přestože již nějakou dobu vykonával funkci ministra zdravotnictví.

Za nepolitickou z těchto dvou funkcí zřejmě tehdy považoval funkci v komoře. Tento úvod snad dostatečně dobře připomene, že David Rath za sebou zanechal stopu, se kterou se tato organizace, přesněji řečeno její politická nezávislost, nemohla vyrovnat jednoduše, když navíc není možné nevidět, že v současné komoře stále není vliv Davida Ratha pouze ideový…

DÁLE ČTĚTE:
ODS chce omezit pravomoce lékařských komor

Ústava, stanovy a zákony

Architektura volebního systému v jakékoli organizaci nebo státě musí být kompromisem mezi dvěma polohami. Názory voličů musí vždy reprezentovat s dostatečnou mírou zjednodušení. V opačných případech volby buď nejsou výsledky voleb reprezentativní, nebo voliči nejsou schopni k jakémukoli rozhodnutí dojít. Kombinace nezvykle velké agility části členů komory a bohužel také pasivity další části lékařů vede ke stavu, jaký v současnosti ve vedení komory je. Komora však nemá reprezentovat politická přesvědčení lékařů a nikdo rozumný to také neočekává.

Otázka, zda měnit vnitřní stanovy s nadějí, že to zamezí zpolitizování reprezentantů, není na místě a současný návrh ukazuje, že za takovými návrhy jsou opět politické motivace. Návrh poslanců vedených doktorem Kochanem je však pochybený i argumentačně. Kochan píše v dokumentu expresivně nazvaném „Odůvodnění hlavních principů“, že je na ně přenesena v určitém rozsahu činnost, která má veřejnoprávní charakter.

Z toho důvodu se posiluje prvek veřejnoprávní kontroly a zakotvují se základní demokratické principy. Podmiňovat platnost hlasování (s odkazem na demokratičnost) minimální volební účastí je však velmi problematické a na tomto místě snad není nespravedlivé připomenout, že mandát mnoha senátorů nebo například krajských zastupitelů není v tomto smyslu také zcela ideální.

Příprava návrhu bez nejmenší konzultace se současnými reprezentanty komory je zbytečně arogantním krokem, který dále prohlubuje rozdělení zdravotnické veřejnosti. Přechodná ustanovení návrhu však již navrhují uplatňování principu právní retroaktivity, což by (pokud nebude současně se stanovami LK změněna i Ústava) bylo protiústavní.

Celý komentář najdou předplatitelé v aktuálních Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č. 40

Michal Janků, Zdravotnictví a medicína

Ohodnoťte tento článek!