Sněmovní tisk 723 „o vzdělávání lékařů“ ohrožuje dostupnost péče pro dětské pacienty

Obor praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) poskytuje dětem, adolescentům i jejich rodinám komplexní, kontinuální a dlouhodobou ambulantní péči založenou na vzájemné důvěře. Vzhledem k výraznému rozvoji rychlé diagnostiky a ambulantních postupů léčby umožňuje našim pacientům maximum problémů řešit v domácím prostředí.

Novela zákona však povede ve svém důsledku rodiče a dětské pacienty s běžnými problémy do hektického prostředí nemocnic. Petici za zachování oboru podepsalo přes 105 000 občanů České republiky a byla předána do rukou představitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Ročně nyní atestuje v oboru PLDD na 50 lékařů, jde tedy o atraktivní obor pro mladé lidi, v České republice je přes 2 000 dětských praktických lékařů, početně je to největší obor, který chtějí poslanci novelou zrušit.

Proč dojde k ohrožení dostupnosti dětské péče v regionech?

1. Navrhovaný systém vzdělávání bude nutit děti dojíždět za lékaři do nemocnic

Minimální a rozhodně nedostatečná délka praktické výuky neposkytne mladým lékařům dostatečnou jistotu pro následné samostatné poskytování péče v regionech včetně malých obcí. Zajištění péče v regionech bude horší než dnes, rodiče tak budou nuceni se svými dětmi navštěvovat nemocniční oddělení.

2. Nesmyslně se prodlužuje celková doba vzdělávání ambulantních dětských lékařů

Dnes se lékaři pro primární péči o děti a dorost (PLDD) vzdělávají 4 roky nově to bude 4,5 roku.
Základní požadavek novely zkrácení či alespoň neprodlužování vzdělávání není splněn. Záměr jde proti požadavku mladých lékařů na zkrácení předatestační přípravy.

3. Zároveň se zkracuje délka praktické výuky nutné pro vykonávání dětské praxe

V nově navrhovaném všeobecném oboru pediatrie, tak jak o něm mluví předkládaná novella zákona č. 95/2004 Sb, nebude prostor pro dosavadní jednoroční přípravu v praxi praktického lékaře pro děti a dorost. Vzhledem k rozsahu a náplni práce praktického dětského lékaře,jehož činnost zasahuje do mnoha jiných oborů ( např. oční, ORL, ortopedie, chirurgie, infekční…) a kde kromě činností medicínských je rozsáhlá oblast nemedicínských (především preventivní péče – nejen prohlídky dle vyhlášky, ale i celá škála dalších preventivních opatření, posudková péče, sociálně právní oblast), je současná délka praktické výuky pro přípravu samostatně pracujícího lékaře nepodkročitelná.

4. Jeden obor pediatrie nepomůže k nápravě personální situace

Prosté sloučení stávajících oborů praktické lékařství pro děti a dorost a dětské lékařství nemůže vyřešit personální situaci v oblasti péče o děti a dorost. Nedostatek lékařů se již nyní projevuje i na dětských odděleních, za dětskými specialisty dojíždějí rodiče s dětmi desítky a někdy i stovky kilometrů. Důkazem je personální situace na sousedním Slovensku, která je při jednom oboru pediatrie stejná!

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Ohodnoťte tento článek!