Stanoviska KSL k návrhu strategie elektronického zdravotnictví a ke „Zdravotnictví volá o pomoc“

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k návrhu Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016–2020 a Stanovisko KSL ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016–2020

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém jednání 26. 7. 2016 zabývala návrhem Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020, která byla rozeslána MZ k připomínkám v posledních týdnech.

KSL se v první řadě podivuje nad tím, že takto rozsáhlý a komplikovaný materiál byl vytvořen bez kvalitní komunikace s lékařskou veřejností a jí zastupujícími organizacemi.

KSL je toho názoru, že naplnění obsahu navrhovaného materiálu by snížilo kvalitu českého zdravotnictví, bylo by nebezpečné pro lékaře i pacienty, nepřineslo by žádný prospěch a neuspořilo by žádné finanční prostředky. Naopak by vedlo k nežádoucímu přesměrování velkých částek peněz od samotné péče o pacienty jinam, nejvíce do IT technologií.

KSL doporučuje materiál jako celek odmítnout, resp. zásadně přepracovat.

Deklarujeme, že tento náš nesouhlas se týká čistě a jen navrženého textu. Na kvalitní
a potřebné elektronizaci českého zdravotnictví budeme rádi spolupracovat.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR


Stanovisko Koalice soukromých lékařů ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém jednání 26. 7. 2016 zabývala i kampaní ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“ včetně petice, která je její součástí.

KSL je nadále toho názoru, že české zdravotnictví je podfinancované a také souhlasí s tím, že na základě odchodu mladých lékařů do zahraničí a neustálého zvyšování průměrného věku lékařské populace v ČR může hrozit vznik jejich nedostatku v některých oborech či oblastech.
Proto se tímto problémem kontinuálně zabýváme včetně jednání s politickou reprezentací našeho státu.

Způsob vedení kampaně, který zvolila ČLK, včetně prezentace na speciálním webu a petice, paušální označování všech zdravotníků a všech zdravotnických zařízení za špatné a nebezpečné pro pacienty, časování kampaně tak, aby gradovala těsně před krajskými volbami, považujeme nadále za nevhodný.

Sama kampaň s těmito svými částmi a svým politicko – odborářským stylem povede jistě jen k vyvolání negativních nálad u většiny populace ČR vůči zdravotníkům. Soukromé lékaře ohrožuje. Prospěšná (finančně) bude jen pro agenturu, s níž vedení ČLK v tomto spolupracuje.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Ohodnoťte tento článek!